Konatar Veselin


Konatar Veselin
Šifra: 900569
Prezime i ime: Konatar Veselin
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Pravni fakultet Osnovne
Bezbjednost i kriminalistika
5 Nacionalna bezbjednost2x1S1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije