Boban Batrićević

mr Boban Batrićević

saradnik u nastavi dr | Fakultet dramskih umjetnosti | honorarno

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne1ISTORIJA CRNOGORSKE KULTURE I2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne1ISTORIJA CRNOGORSKE KULTURE I2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne2ISTORIJA CRNOGORSKE KULTURE II2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne2ISTORIJA CRNOGORSKE KULTURE II2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne3ISTORIJA CRNOGORSKE KULTURE I2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne4ISTORIJA CRNOGORSKE KULTURE II2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave