Elisabeth Mack


Elisabeth Mack
Šifra: 900656
Prezime i ime: Elisabeth Mack
Titula: mr
Zvanje: lektor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTMaster1SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 7 - NIVO C1.10 x 04 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1NJEMAČKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTMaster1METODIKA NASTAVE NJEMAČKOG JEZIKA 10 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1OSNOVI METODIKE NASTAVE NJEMAČKOG JEZIKA0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTMaster2SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 8 - NIVO C1.20 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTMaster2METODIKA NASTAVE NJEMAČKOG JEZIKA 20 x 04 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2NJEMAČKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2SPECIJALISTIČKI (DIPLOMSKI ) RAD0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2METODIKA NASTAVE NJEMAČKOG JEZIKA SA ŠKOL.RADOM0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 3-NIVOB1.10 x 04 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne4SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 4-NIVOB1.20 x 04 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije