Maja Pelević


Maja Pelević
Šifra: 900705
Prezime i ime: Maja Pelević
Titula: dr
Zvanje: predavač na FDU
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor