Ljiljana Babović


Ljiljana Babović
Šifra: 900723
Prezime i ime: Ljiljana Babović
Titula:
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne4OSNOVI REHABILITACIJE SA NJEGOM0 x 06 x 30 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor