OSNOVI REHABILITACIJE SA NJEGOM


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA BABOVIĆ6x3
24B+15S+21P
VESNA BOKAN2x1
24B+5S+1P