OSNOVI REHABILITACIJE SA NJEGOM


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKOSAV JOKSIMOVIĆ6x1
14B
LJILJANA BABOVIĆ6x1
14B
RADMILA PREMOVIĆ6x1
4B+7S+3P
VESNA BOKAN2x1
32B+7S+3P