Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 26.10.2018

BiografijaX

Pavle Malović rođen 8.6.1993. godine u Nikšiću. Osnovnu školu "Ratko Žarić", kao i srednju školu gimnaziju "Stojan Cerović" završio takođe u Nikšiću. Osnovne studije na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću upisuje 2014. godine, smjer Fizička kultura, a završava 2017. godine. Tokom osnovnih studija tri puta biva nagrađivan priznanjem za najbolji postignuti rezultat u tekućoj godini. Iste godine upisuje specijalističke studije na pomenutoj univerzitetskoj jedinici, a završava septembra 2018. godine, odbranom diplomskog rada na temu "Razlike u antropometrijskim karakterisitkama i tjelesnoj kompoziciji između igrača ragbi reprezentacije Crne Gore i reprezentacije Bugarske", čime stiče zvanje specijaliste Fizičke kulture, sa prosječnom ocjenom B (9.42). Diplomski rad objavljuje u časopisu Journal of Anthropology of Sport and Physical Education. Odmah po završetku specijalističkih studija upisuje magistarske studije, na smjeru Fizička kultura i završava ih u septembru 2019. godine, odbranom magistarskog rada na temu "Procjena mišićne sile i dinamičke asimetrije natkoljene muskulature džudista različitih uzrasnih kategorija" čime stiče zvanje magistra Fizičke kulture sa prosječnom ocjenom B (9.08). Studijske 19/20 upisuje doktorske studije na smjeru Fizička kultura, na već pomenutoj univerzitetskoj jedinici.

Od oktobra 2018. godine biva angažovan kao saradnik u nastavi na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.

Funkciju predstavnika studenata Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću obavljao je od 2016. do 25. 8. 2020. godine. U istom vremenskom periodu bio je član Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore, kao i član Senta Univerziteta Crne Gore. Član Vijeća Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje postaje takođe 2016. godine, čiji je i dalje član. Od 2018. godine, kao predstavnik studenata, postaje član komisije za obezbjeđenje i unapređenje sistema kvaliteta.

Decembra 2018. godine osvaja Studnetsku sportsku ligu u rukometu sa ekipom Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, čiji je bio predstavnik. Avgusta 2019. godine predvodi delegaciju na Evropskom univerzitetskom prvenstvu u Zagrebu u borilačkim sportovima. 

Aktivno se bavio fudbalom od 2003. do 2012. godine i prošao sve mlađe selekcije zaključno sa omladinskom u Fk Sutjeska iz Nikšića.