Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Biografija
Biografija

Pavle Malović, rođen je 8. 6. 1993. godine u Nikšiću. U rodnom gradu završava osnovnu školu "Ratko Žarić", kao i srednju školu, gimnaziju "Stojan Cerović". Osnovne studije na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću upisuje 2014. godine, smjer Fizička kultura, a završava 2017. godine. Tokom osnovnih studija tri puta biva nagrađivan priznanjem za najbolji postignuti rezultat u tekućoj godini. Iste godine upisuje specijalističke studije na pomenutoj univerzitetskoj jedinici, a završava septembra 2018. godine, odbranom diplomskog rada na temu "Razlike u antropometrijskim karakterisitkama i tjelesnoj kompoziciji između ragbi reprezentacije Crne Gore i reprezentacije Bugarske", čime stiče zvanje specijaliste Fizičke kulture, sa prosječnom ocjenom B (9.42), nakon čega isti, u vidu originalnog naučnog rada, objavljuje u časopisu Journal of Antropology of Sport and Physical Education. Po završetku specijalističkih studija upisuje magistarski nivo studija, smjer Fizička kultura i završava u septembru 2019. godine odbranom rada na temu “Procjena mišićne sile i dinamičke asimetrije natkoljene muskulature džudista različitih uzrasnih kategorija”, sa prosječnom ocjenom B (9.08), čime stiče zvanje magistra nauka, a rezultate istog objavljuje u vidu originalnog naučnog rada u časopisu indeksiranom u Web of Science elektronskoj bazi podataka Archives of Budo (IF-1.59). Studijske 19/20 upisuje doktorske studije, na već pomenutoj univerzitetskoj jedinici i u roku završava sve obaveze predviđene planom i programom. Od oktobra 2018. godine biva angažovan kao saradnik u nastavi na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću. Funkciju predstavnika studenata Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje obavljao je od 2016. godine u dva mandata od po dvije godine, a u pomenutom periodu kao član Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore zastupa interese studenata u Senatu Univerziteta Crne Gore. Od 2018. godine kao predstavnik studenata postaje član komisije za obezbjeđenje i unapređenje sistema kvaliteta. Nakon isteka drugog mandata ostaje u Studentskom Vijeću Fakulteta, kao predstavnik studenata doktorskih studija. Decembra 2018. godine osvaja Studentsku sportsku ligu u rukometu sa ekipom Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, čiji je bio predstavnik. Avgusta 2019. godine predvodi delegaciju iz Crne Gore, na Evropskom univerzitetskom prvenstvu u borilačkim sportovima, održanom u Zagrebu (EUSA), u okviru kojeg sportisti bilježe zavidne rezultate. Godinu kasnije biva izabran za predsjednika Univerzitetske izborne komisije za izbor predstavnika studenata na 19 univerzitetskih jedinica, a ujedno i članova Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore, za mandatni period 2020-2022. godine. Od 2021. godine uključen je u tim košarke u kolicima KK OSI Paramont, koji djeluje pod okriljem Paraolimpijskog komiteta Crne Gore, što ujedno predstavlja i reprezentaciju Crne Gore u pomenutom sportu i aktivno učestvuje u Balkanskoj i NLB ligi. Aktivno se bavio fudbalom od 2003. do 2012. godine i prošao sve mlađe selekcije zaključno sa omladinskom u FK Sutjeska iz Nikšića. Učesnik je mnogih konferencija i aktivan je u naučno-istraživačkom radu. Pored navedenog, trenutno je primarno posvećen obavezama koje su u opisu posla saradnika u nastavi, kao i zastupanju interesa studentata u Vijeću Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, čiji je aktivni član.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.