Jovana Davidović

mr Jovana Davidović

saradnik u nastavi | Fakultet političkih nauka | honorarno

CURRICULUM VITAE mr Jovana Davidović Poslovna adresa: 13. jula br. 2, Podgorica        e-mail: jovanad@ac.me; davidovicjovana5@gmail.com Datum i mjesto rođenja: 18. novembar, 1993. godine, Podgorica, Crna Gora Obrazovanje: Istraživačica Centar za medije, analizu...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovana DavidovićUnraveling the Black Mountain: Authoritarian Submission and Party Preference in MontenegroNationalities Papers