Jovana Davidović


Jovana Davidović
Šifra: 900744
Prezime i ime: Jovana Davidović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNNOVINARSTVOMaster1ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO0 x 02 x 10 x 0
FPNNOVINARSTVOMaster1KOMUNIKACIJSKI SISTEMI0 x 02 x 10 x 0
FPNNOVINARSTVOMaster2ISTRAŽIVANJE U KOMUNIKOLOŠKIM NAUKA0 x 02 x 10 x 0
FPNNOVINARSTVOMaster2ONLINE PRODUKCIJA0 x 02 x 10 x 0
FPNNOVINARSTVOMaster2VIZUELNA KULTURA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovana DavidovićUnraveling the Black Mountain: Authoritarian Submission and Party Preference in MontenegroNationalities Papers
Opširnije