Jovana Davidović


Jovana Davidović
Šifra: 900744
Prezime i ime: Jovana Davidović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne1FILOZOFIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne1FILOZOFIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne1FILOZOFIJA0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne1FILOZOFIJA0 x 01 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne1FILOZOFIJA0 x 01 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne1FILOZOFIJA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije