Dino Karailo


Dino Karailo
Šifra: 900807
Prezime i ime: Dino Karailo
Titula:
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke1INTERMEDIJI III2 x 11 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke2INTERMEDIJI IV2 x 11 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne5PROJEKTOVANJE2 x 11 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne5PROJEKTOVANJE0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne5PROJEKTOVANJE0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor