Centar za unapređenje kvaliteta

VIDEO 9 - Akademski integritet na umjetničkim fakultetima

18.07.2019


Centar za unapređenje kvaliteta

VIDEO 8 - Savjeti studentima vezani za akademsko pisanje

17.07.2019


Centar za unapređenje kvaliteta

VIDEO 1 - Šta je akademski integritet

16.07.2019


Centar za unapređenje kvaliteta

VIDEO 2 - Kršenje akademskog integriteta

16.07.2019


Centar za unapređenje kvaliteta

VIDEO 3 - Šta se dešava kad se utvrde greške?

16.07.2019


Centar za unapređenje kvaliteta

VIDEO 4 - Savjeti studentima vezani za akademski integritet

16.07.2019


Centar za unapređenje kvaliteta

VIDEO 5 - Pisanje akademskih tekstova

16.07.2019


Centar za unapređenje kvaliteta

VIDEO 6 - Citat, Parafraza, Referat

16.07.2019


Centar za unapređenje kvaliteta

VIDEO 7 - Kako izbjeći plagijat?

16.07.2019


Centar za unapređenje kvaliteta

Sertifikat za akademski integritet značajan uspjeh Univerziteta Crne Gore

15.05.2019


Centar za unapređenje kvaliteta

Održan sastanak sa francuskim revizorima za dobijanje sertifikata za akademski integritet

19.02.2019


Centar za unapređenje kvaliteta

Univerzitet Crne Gore definisao plan jačanja akademskog integriteta

09.02.2019


Centar za unapređenje kvaliteta

O plagijarizmu u emisiji INDEX RTCG

27.11.2018


Centar za unapređenje kvaliteta

Linkovi za besplatno korišćenje softvera za utvrđivanje plagijata

14.11.2018


Centar za unapređenje kvaliteta

Akademski integritet-pravila pisanja naučnih i seminarskih radova

01.10.2018


Centar za unapređenje kvaliteta

Akademski integritet

24.09.2018


Centar za unapređenje kvaliteta

Predstavnici UCG na međunarodnoj konferenciji o plagijarizmu

09.05.2018


Centar za unapređenje kvaliteta

Planovi organizacije praktične nastave i spiskovi organizacija za realizaciju praktične nastave

06.06.2017


Centar za unapređenje kvaliteta

Studija praćenja diplomiranih studenata - Tracer Study

05.06.2017


Centar za unapređenje kvaliteta

Akreditovani svi studijski programi na UCG

12.05.2017


Centar za unapređenje kvaliteta

Softver za antiplagijarizam na Univerzitetu Crne Gore

24.04.2017