Rektorat

Poziv za učešće na radionocu Tricie Bertram Gallant

04.12.2020


Rektorat

Održan vebinar na temu dobrih praksi citiranja i referenciranja literature u akademskim radovima

24.06.2020


Rektorat

Peković: Odgovornost i posvećenost akademske zajednice Univerziteta Crne Gore došle do izražaja tokom pandemije

23.06.2020


Rektorat

Vebinar na temu dobre prakse citiranja i referenciranja literature biće organizovan 23. juna

17.06.2020


Rektorat

Održan sastanak povodom Izvještaja o samoevaluaciji fakultetskih jedinica Univerziteta Crne Gore za 2019/20. godinu

09.06.2020


Rektorat

Razmatrane teme master radova

25.05.2020


Rektorat

Studenti ocjenjuju nastavu u onlajn anketi

18.05.2020


Rektorat

Razmatrane prijavljene teme za master radove

24.04.2020


Rektorat

Studenti koji polože test onlajn kursa o akademskom integritetu dobiće sertifikat

12.02.2020


Rektorat

Centar za unapređenje kvaliteta organizuje Dane kvaliteta

07.02.2020


Rektorat

Onlajn kurs Univerziteta Crne Gore o akademskom integritetu predstavljen na seminaru o  kvalitetnom obrazovanju za sve

03.02.2020


Rektorat

Poziv Savjeta Evrope  za dostavljanje ponuda za pružanje konsultantskih usluga

23.10.2019


Rektorat

O kampanji „U modi je znanje, zasluži zvanje“ u jutarnjem programu TV Nikšić

23.10.2019


Rektorat

UCG pokrenuo kampanju jačanja akademskog integriteta: U modi je znanje, zasluži zvanje

15.10.2019


Rektorat

VIDEO 9 - Akademski integritet na umjetničkim fakultetima

18.07.2019


Rektorat

VIDEO 8 - Savjeti studentima vezani za akademsko pisanje

17.07.2019


Rektorat

VIDEO 1 - Šta je akademski integritet

16.07.2019


Rektorat

VIDEO 2 - Kršenje akademskog integriteta

16.07.2019


Rektorat

VIDEO 3 - Šta se dešava kad se utvrde greške?

16.07.2019


Rektorat

VIDEO 4 - Savjeti studentima vezani za akademski integritet

16.07.2019


Rektorat

VIDEO 5 - Pisanje akademskih tekstova

16.07.2019


Rektorat

VIDEO 6 - Citat, Parafraza, Referat

16.07.2019


Rektorat

VIDEO 7 - Kako izbjeći plagijat?

16.07.2019


Rektorat

Sertifikat za akademski integritet značajan uspjeh Univerziteta Crne Gore

15.05.2019


Rektorat

Održan sastanak sa francuskim revizorima za dobijanje sertifikata za akademski integritet

19.02.2019


Rektorat

Univerzitet Crne Gore definisao plan jačanja akademskog integriteta

09.02.2019


Rektorat

O plagijarizmu u emisiji INDEX RTCG

27.11.2018


Rektorat

Linkovi za besplatno korišćenje softvera za utvrđivanje plagijata

14.11.2018


Rektorat

Akademski integritet-pravila pisanja naučnih i seminarskih radova

01.10.2018


Rektorat

Akademski integritet

24.09.2018


Rektorat

Predstavnici UCG na međunarodnoj konferenciji o plagijarizmu

09.05.2018


Rektorat

Planovi organizacije praktične nastave i spiskovi organizacija za realizaciju praktične nastave

06.06.2017


Rektorat

Studija praćenja diplomiranih studenata - Tracer Study

05.06.2017


Rektorat

Akreditovani svi studijski programi na UCG

12.05.2017


Rektorat

Softver za antiplagijarizam na Univerzitetu Crne Gore

24.04.2017