Studijski program

Nivo studija: DOKTORSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Nakon što student završi doktorske studije biće u mogućnosti da: samostalno obavlja istraživanja iz pojedinih ekonomskih nauka; prati savremenu literaturu iz predmeta koje je slušao i da se kritički prema njoj odnosi; priprema projektne zadatake za pojedina teorijska i praktična ekonomska istraživanja; objašnjava, poštujući naučne principe i adekvatnu metodologiju, pojedine ekonomske procese, pojave i zakonitosti; analizira pojedine ekonomske fenomene i izvodi naučne zaključke; vodi, istražuje, razvija, stvara, sprovodi i prilagođava projekte koji dovode do novih saznanja i novih rješenja; identifikuje uzroke pojedinih ekonomskih pojava, procesa i problema i predlaže adkevatna rješenja; istražuje i reflektuje društvene norme i odnose i uvodi mjere za njihovu promjenu; objašanjava vezu pojedinih ekonomskih pojava, informacija i identifikuje zakonitosti; ukaže na mogućnosti rješavanja identikovanih problema na mikro i makro nivou; modelira pojedine pojave i procese i ustanovaljava veze medjuzavisnosti; bude mladji istraživač, osbosobljen za prikupljanje podataka u funkciji cjeline ekonomskih istraživanja.