Ekonomski fakultet-EKONOMIJA

Obavještenje o stavljanju na javni uvid doktorske disertacije kandidata mr Miloša Rajkovića

27.10.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani polaznih istraživanja kandidata mr Miloša Žarkovića

27.10.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani polaznih istraživanja kandidata mr Milice Vukčević

27.10.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr Milene Radonjić

30.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA

Obavjestenje o postupku regulisanja statusa studenta

12.07.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani dr rada Ljiljane Pjerotić

26.02.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani polaznih itraživanja mr Martina Bojaja

05.12.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA

Doktorska disertacija MR LJILJANE PJEROTIĆ, pod naslovom „UPRAVLJANJE ODRŽIVIM RAZVOJEM TURIZMA U KONTEKSTU EVROPSKIH INTEGRACIJA“ i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije, izloženi su u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci.

22.10.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA

Konkurs za upis na doktorske studije u studijskoj 2018/19.

05.10.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani polaznih istraživanja doktorandkinje mr Milice Muhadinović.

18.09.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani polaznih istraživanja kandidata mr Ivana Radevića

07.09.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani polaznih istraživanja doktoranda mr Milene Radonjić

09.07.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidatkinje mr Olivere Živković

23.05.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA

Seminar o postupanju u slučaju neakademskog ponašanja studenata

27.04.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani doktorskog rada kandidata Bojane Femić

20.03.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA

Obavještenje o doktorskom radu i izvještaju datom na uvid javnosti

16.11.2017


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA

Obavještenje o odbrani polaznih istraživanja kandidata doktorskih studija mr Miloša Rajkovića

06.11.2017