Ekonomski fakultet-EKONOMIJA -   01.07.2021
  Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr Martina Bojaja
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA -   30.06.2020
  Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr Milene Radonjić
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA -   12.07.2019
  Obavjestenje o postupku regulisanja statusa studenta
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA -   26.02.2019
  Obavještenje o odbrani dr rada Ljiljane Pjerotić
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA -   05.12.2018
  Obavještenje o odbrani polaznih itraživanja mr Martina Bojaja
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA -   05.10.2018
  Konkurs za upis na doktorske studije u studijskoj 2018/19.
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA -   27.04.2018
  Seminar o postupanju u slučaju neakademskog ponašanja studenata
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA -   20.03.2018
  Obavještenje o odbrani doktorskog rada kandidata Bojane Femić