Studijski program

Nivo studija: OSNOVNE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završetku ovog studijskog programa, student/ studentkinja će pokazati sposobnost da:

  • vlada osnovnim znanjima iz oblasti istorije, umjetničke prakse i ključnih teorijskih načela filma i medija;
  • analizira i razumije film i televiziju kao medije;
  • poznaje i primjenjuje koncepte vezane za procese pisanja, produkcije i režiranja filmskih i televizijskih ostvarenja;
  • upotrebljava elementarna znanja iz osnovnih tehničko-produkcionih procesa vezanih za realizaciju konkretnog filmskog i televizijskog djela;
  • učestvuje u timskom radu.