Studijski program

Nivo studija: OSNOVNE
Tip studija: PRIMIJENJENE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

- Koordinira rad i upravlja sportskim insitucijama. - Pokazuje afinitet za rukovođenje u sportskom sektoru od kluba do saveza. - Organizuje rekreativne programe na naučnim osnovama i prati zdravstvene efekte istih. - Radi sa djecom i omladinom u sportskim organizacijama, školicama sporta i drugim organizovanim sportskim grupama. - Sprovode stručnie individualne i kolektivne trenažne procese različitih uzrasnih kategorija; - Osmišljavaju perspektivne istraživačke programe u oblasti sporta i rekreacije, - Planiraju, kontrolišu i izvode stručne poslove u svom djelokrugu interesovanja; - Kreativno primjene stečena znanja na poslovima u okviru sporta.