Obavještenja za predmete - SPORTSKI TRENER


SPORTSKI TRENER - Društveni odnosi u sportu   24.04.2020
  OBAVJEŠTENJE O TEMINU KOLOKVIJUMA
SPORTSKI TRENER - Društveni odnosi u sportu   27.03.2020
  ZOOM Meeting - 1.4.2020. godine
SPORTSKI TRENER - Društveni odnosi u sportu   20.03.2020
  UČENJE NA DALJINU
SPORTSKI TRENER - Sportski menadžment   05.02.2019
  Rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena
SPORTSKI TRENER - Sportski menadžment   21.01.2019
  Rezultati nakon završnog ispoita sa predlogom ocjena
SPORTSKI TRENER - Sportski menadžment   02.01.2019
  Rezultati nakon I i II kolokvijuma
SPORTSKI TRENER - Sportski menadžment   16.11.2018
  Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Sportski menadžment
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   22.01.2018
  Rezultati završnog ispita i predlog ocjena
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   26.12.2017
  Dvanaesti termin vježbi - priprema za završni ispit
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   14.12.2017
  Četvrti domaći zadatak
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   14.12.2017
  Materijal sa jedanaestog termina vježbi sa rješenjima zadataka
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   13.12.2017
  Termin popravnog kolokvijuma
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   08.12.2017
  Bodovno stanje nakon kolokvijuma
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   08.12.2017
  Materijal sa desetog termina vježbi sa rješenjima zadataka
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   24.11.2017
  Evidencija aktivnosti prije kolokvijuma
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   20.11.2017
  Deveti termin vježbi
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   14.11.2017
  Materijal za osmi termi vježbi i postavka trećeg domaćeg zadatka
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   14.11.2017
  Evidencija dosadašnjih aktivnosti
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   07.11.2017
  Termin kolokvijuma
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   06.11.2017
  Materijal za sedmi termin vježbi
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   30.10.2017
  Materijal za šesti termin vježbi
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   30.10.2017
  Drugi domaći zadatak
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   30.10.2017
  Evidencija dosadašnjih aktivnosti
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   24.10.2017
  Materijali sa prvih pet termina vježbi
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   24.10.2017
  Postavka prvog domaćeg zadatka
SPORTSKI TRENER - Biomehanika I   26.06.2017
  Popravni završnog ispita - Biomehanika I