Studijski program

Nivo studija: MAGISTARSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Magistarske akademske studije-smjer Nauka o jeziku, 240+60 ECTS, nivo kvalifikacija VII2 Ishodi učenja na nivou programa Po završetku studija, student će moći da: 1. Vlada i primjenjuje visoko specijalizovana znanja iz lingvistike, posebno u oblasti romanistike. 2. Kritički promišlja problemska pitanja na polju romanistike i primjenjuje jezička znanja i vještine u izvođenju univerzitetske nastave, uz mentorsku podršku. 3. Uz visok stepen samostalnosti, inovativno i odgovorno uzima učešće u naučno-istraživačkom procesu ili organizuje i izvršava obaveze u administrativnom ili poslovnom okruženju, uz funkcionalnu upotrebu jezika. 4. Prevodi u oba pravca književne i neknjiževne tekstove, u kojima ne dominira samo standardni francuski jezik, s visokim stepenom pravilne upotrebe jezika. 5. Ostvaruje normalnu interakciju na standardnom francuskom jeziku (usmeno ili pismeno), utemeljeno rasuđuje, sa stručnom i laičkom javnošću, i kada se radi o složenijim etičkim i profesionalnim temama. Koristi informacione tehnologije u svom radu, prezentuje metode, principe i rezultate naučnog istraživanja, razvijajući vještine cjeloživotnog učenja. Magistarske akademske studije-smjer Nauka o književnosti, 240+60 ECTS, nivo kvalifikacija VII2 Ishodi učenja na nivou programa 1. Vlada i primjenjuje visoko specijalizovana znanja iz književnosti, posebno u oblasti frankofonog književnog izraza. 2. Kritički promišlja problemska pitanja na polju frankofonih književnosti i primjenjuje znanja i vještine u izvođenju univerzitetske nastave, uz mentorsku podršku. 3. Uz visok stepen samostalnosti, inovativno i odgovorno uzima učešće u naučno-istraživačkom procesu ili organizuje i izvršava obaveze u administrativnom ili poslovnom okruženju, uz funkcionalnu upotrebu teorijskih znanja. 4. Prevodi u oba pravca književne i neknjiževne tekstove, u kojima ne dominira samo standardni francuski jezik, s visokim stepenom pravilne upotrebe jezika. 5. Ostvaruje normalnu interakciju na standardnom francuskom jeziku (usmeno ili pismeno), utemeljeno rasuđuje, sa stručnom i laičkom javnošću, i kada se radi o složenijim etičkim i profesionalnim temama. 6. Koristi informacione tehnologije u svom radu, prezentuje metode, principe i rezultate naučnog istraživanja, razvijajući vještine cjeloživotnog učenja.