PRAVNI FAKULTET

MEĐUNARODNO PRAVO


Nivo studija: DOKTORSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje:
Ishodi učenja: