Studijski program

Nivo studija: OSNOVNE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Osposobljen da samostalno upravlja kriminalističkim obradama, da donosi kriminalističke strategije i primjenjuje metode i tehnike u svrhu otkrivanja i rasvjetljavanja teških oblika kriminaliteta