Studijski program

Nivo studija: SPECIJALISTICKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Osposobljen da primjenjuje savremene metode i tehnike sprječavanja i suzbijanja kriminaliteta a posebno organizovanog kriminaliteta, transnacionalnog organizovanog kriminaliteta i međunarodnog kriminaliteta.