Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završetku studija, student će biti osposobljen da: • Poznaje strukturu materije , osnovne zakone hemije, osnove organske i neorganske sinteze, hemijske reakcije i njihove fizičkohemijske zakonitosti • Primijeni stečena znanja o elektrohemijskim sistemima kao konvertorima energije • Koristi različite metode analize i karakterizacije materijala od jednostavnih do složenih instrumentalnih metoda i pravilno interpretira rezultate eksperimentalne analize • Definiše osnovne operacije hemijske industrije i prvilno odabere inženjerske materijale • Poznaje osnovne tipove industrijskih procesa (neorganske i organske hemijske tehnologije) • Primijeni stručna znanja i akademske vještine potrebne za učestvovanje u rukovođenju industrijskim procesima proizvodnje i prerade i donosi važne odluke vezane za proizvodnju • Pravilno identifikuje emisiju gasova koji se javljaju u industriji i definiše moguće aspekte tretmana istih • Primjenjuje znanja iz termodinamike i elektrohemijske kinetike u zaštiti materijala od korozije • Sistemski razumije značaj održivog razvoja za postojeće resurse, probleme zaštite okoline u eksploataciji resursa, planiranja i optimalnog izbora hemijske i tehnološke koncepcije