Institut za biologiju mora

Posjeta predstavnika Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, Ministarstva poljoprivrede Turske i predstavnika turske agencije za medjunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) Institutu za biologiju mora
Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore bio je u prilici da 21.06. tekuće godine ugosti delegaciju Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, Ministarstva poljoprivrede Turske i predstavnike Turske Agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA). Cilj posjete je bilo predstavljanje sektora ribarstva i morske akvakulture na području Bokokotorskog zaliva, upoznavanje sa mogućnostima razvoja sektora, resursima sa kojima Crna Gora raspolaže, problemima profesionalnih ribara i uzgajivača školjki i ribe, kao i mogućnostima naučno-tehnološke saradnje između dvije zemlje.
Nakon obilaska nekoliko uzgajališta ribe i školjki na području Boke, uz direktnu komunikaciju sa proizvođačima u marikulturi, definisani su prioriteti buduće saradnje i pomoći koju je TIKA spremna da proširi na sektor ribarstva i marikulture. Delegacija Turske upoznata je sa tekućim projektima koji se realizuju u Institutu za biologiju mora, kao i planovima i mogućnostima bilateralne saradnje u cilju razvoja naučnih istraživanja u oblasti akvakulture.
Imajući u vidu dugogodišnju saradnju i pomoć koju TIKA nesebično podržava u Crnoj Gori, stručni tim Instituta za biologiju mora izražava zahvalnost na predloženim mogućnostima, dok će detalji buduće saradnje biti realizovani prije svega kroz bilateralne posjete stručnog, naučnog i privrednog sektora, a u kasnijoj fazi i kroz konkretnu finansijsku pomoć u skladu sa definisanim prioritetima