Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 07.11.2017

Termin kolokvijumaKolokvijum iz predmeta Primijenjena informatika održaće se u utorak, 28. novembra 2017. godine, sa početkom u 9:30 časova, u amfiteatru Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.

Studenti su u obavezi da prilikom polaganja posjeduju identifikacioni dokument i hemijsku olovku.