Studijski program

Nivo studija: OSNOVNE
Tip studija: PRIMIJENJENE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

- Posjeduje osnovna znanja o sportovima i sportskim disciplinama, kao i znanja o mjestu, ulozi i funkciji različitih vrsta pisanja. - Kritički raspravlja o dijaloškom sporazumIjevanju, verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji u sportu. - Priprema posebne vrste emisija, reportaža i pisanih izvještaja vezanih za sport i sportske djelatnosti. - Razvija kompetencije za cjeloživotno učenje. - Poznaje teorijske osnove funkcionalne čitalačke pismenosti.