Institut za biologiju mora, 25.12.2020

Održana radionica u okviru Sharemed projektaImage

U okviru SHAREMED projekta- Razmjena iskustava i osnaživanje kapaciteta za pružanje odgovorana prijetnje po ekosistem Mediterana, eksperti sa Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore u Kotoru učestvovali su na dvodnevnoj radionici u okviru radnog paketa “Capitalisation” na temu: ”Dizajniranje budućeg sistema od posmatračkih sistema za procjenu i rješavanje ekoloških prijetnji u morskom ekosistemu Mediterana- sadašnje stanje, potrebe i budući smjer.”

Online radionica, koju su organizovali Univerzitet Malte i lider projekta OGS iz Trsta, okupila je vodeće stručnjake i predstavnike glavnih međunarodnih projekata i inicijativa u području prijetnji za ekosistem i sistema promatranja na Mediteranu, u cilju razmjene iskustava i objedivanja kapaciteta u razvoju transnacionalnog Sistema promatranja, sposobnog za procjenu i rješavanje prijetnji po ekosistem Sredozemnog mora i njegovih obala.

 “Glavni ciljevi radionice, koja je održana 14. i 15.decembra, u potpunosti su postignuti, a odnosili su se na razmjenu znanja i stručnosti potrebnih za dizajniranje transnacionalnog sistema zajedničkog posmatranja sistema za rješavanje ekoloških prijetnji i zagađenja na Mediteranu, te uspostavljanje nove i daljnje konsolidacije postojeće saradnje u cilju rješavanja zajedničkih izazova. Ovo je od ključne važnosti za sinergizaciju napora i uključivanje u kapitalizaciju postojećih inicijativa, aranžmana i tekućih aktivnosti za zajedničko planiranje, ko-dizajn primjerenih za posmatranje i njihovu integraciju u zajedničke procjene sa efikasnim okvirima upravljanja,” istakla je koordinatorka SHAREMED projekta za Crnu Goru, Dr Slavica Petović.

Ovaj proces se nadovezuje na prakse, preporuke i smjernice, pogodne za dugoročne strategije, doprinoseći transnacionalnom upravljanju, primjeni direktiva EU (Okvirna direktiva o morskoj strategiji, Zajednička ribarstvena politika, Direktiva o prostornom planiranju mora) i podržavajući druge inicijative EU (BLUEMED, EUSAIR, VESTMED), međunarodni programi (UNEP-MAP / MARPOL) i inicijative za umrežavanje.

“Znanje koje su prenijeli koordinatori projekata koji su učestvovali doprinijeće identifikovanju sadašnjeg stanja, nedostataka, najbolje prakse i dugoročnih strategija, podržavajući sveobuhvatne ciljeve programa SHAREMED i doprinijeće identifikovanju strategija i mapa puta budućeg djelovanja,” objašnjava Dr Petović.

Dvodnevna radionica bila je posvećena učenju iz prošlosti, a kako bi se izgradilo zajedničko razumijevanje, pozvani predavači su podijelili svoje iskustvo i stavove o glavnim ekološkim prijetnjama sa kojima se trenutno susrijeće Sredozemno more, te se zajednički upitali da li smo dovoljno organizovani da nadgledamo morsko okruženje i procjenjujemo njegove pretnje.

Ishodi radionice koji treba da se pretoče u aktivnosti su: Konsenzus o glavnim pretnjama za mediteranski morski ekosistem; Prvi korak ka identifikaciji najboljih praksi za dizajn transnacionalnog sistema zajedničkih posmatranja sistema; Uspostavljanje okvira za saradnju za promociju efikasnog upravljanja ekološkim pretnjama; Preporuke za upravljanje i dugoročnu održivost.

Partneri na projektu SHAREMED, koji je zvanično započeo 1.oktobra 2019. godine a trajaće 33 mjeseca, su naučni instituti i visokoškolske institucije koje se bave istraživanjima pritisaka na ekosistem Mediterana, a dolaze iz Italije, Španije, Malte, Slovenije, Hrvatske, Francuske, Portugala i Crne Gore. Ukupna vrijednost projekta, prihvaćenog na temu Održivog turizma u okviru poziva Interreg Mediteranskog transnacionalnog programa 2014-2020, je 3,100,000.00 €, od čega je Institutu za biologiju mora UCG opredijeljeno 70,000.00€.

Broj posjeta : 136