Institut za biologiju mora, 28.12.2020

Održan završni sastanak ADRINET projektaImage

Završni sastanak međunarodnog projekta ADRINET- Jadranska mreža za morski ekosistem, realizovanog u okviru programa Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora, održan je 22.decembra. Uslijed pandemije COVID-19, sastanak je održan u online format.

Tokom sastanka su predstavljene sve aktivnosti koje se sprovode u okviru ADRINET projekta u svim zemljama partnerima. Konferencija je bila tematski podjeljena na tri sesije. Prvi dio „Od prekogranične laboratorijske analize do praktičnih alata za očuvanje morskog ekosistema“ odnosio se na naučne nalaze projekta. Predstavljeni su postignuti rezultati u pogledu procjene i praćenja zagađenja teškim metalima, pesticidima, antibioticima i mikroplastikom u ribama i morskim vodama s ciljem zaštite mora i biološke raznovrsnosti.

Druga sesija završnog sastanka projekta, naslovljena „Uključivanje ribara i lokalnih zajednica: ADRINET pristup u rješavanju problema “ghost fishinga” i promicanju održivih politika ribarstva među učesnicima“ bila je posvećena realizaciji dodatnih aktivnosti ADRINET-a usmjerenih na lokalne zajednice i ribare kako bi ih se uključilo u zaštitu morske biološke raznovrsnosti. Partneri su prepoznali da je razmjena znanja i iskustava među ribarima presudna za definisanje zajedničkih metoda upravljanja obalnim ribolovom u tri jadranske zemlje.

Treći dio završne konferencije bio je posvećen budućnosti ciljeva postavljenih kroz projekat ADRINET, pa je u tom kontekstu definisan i njen naslov "Nakon ADRINET-a: budući putevi za saradnju, naučene lekcije i mikroplastika kao nova prijetnja kojom ćemo se pozabaviti u narednim godinama".

Projekt ADRINET koncipiran je kao sveobuhvatan skup aktivnosti usmjerenih na poboljšanje zajedničkog sistema upravljanja obalnim vodama i stvaranje planova upravljanja za očuvanje biološke raznovrsnosti i obalnih ekosistema programskih regija, koji dijele ista pitanja u pogledu zagađenja, ribolova, nelegalnog ribolova i tzv. “ghost fishinga” (“lov na duhove”), odnosno problemu izgubljenih mreža i drugih ribolovnih alata.

ADRINET more promatra kao životnu sredinu u kojoj je ribolov „ljudska“ komponenta. Stoga su ribari uključeni u aktivnosti usmjerene na zaštitu obalnog područja kroz kampanje čišćenja mora, studijske posjete i treninge o korištenju inovativnih metodologija. Sem toga, ADRINET je doprinjeo definisanju zajedničke strategije i zajedničkih alata i dokumenata (MoR, Protokol, ERMP, Priručnik) kako bi pružio smjernice za primjenu različitih koncepata procjene životne sredine i planiranja u strukturi upravljanja rizicima, usredotočujući se na uticaj ribarstva.

“Ovi alati i dokumenti mogu poslužiti kao doprinos koji bi mogao biti zanimljiv za kreatore politike koji rade na različitim nivoima. ADRINET predviđa ulaganja u tehnologije, opremanje ribarskih plovila RFID i GPS sistemima za mapiranje ribolovnih ruta i izgubljenih mreža, praćenje zagađenja mora i sprečavanje eksploatacije ribe. Napokon, ADRINET pruža usluge, naučnu podršku i vještine ribarima i potrošačima kako bi konzumacija ribe bila sigurnija i u skladu s pravilima i smjernicama EU-a”.

Kraj 2020.godine označava i kraj implementacije ADRINET-a, koja je počela u martu 2018.godine. Projekat, čiji je lider Università degli Studi di Bari, partnerski su realizovali Comune di Castro, Italija Opština Herceg Novi, Univerzitet Crne Gore - Institut za biologiju mora u Kotoru, Univerziteti Bujqesor i Tiranes iz Albanije, Keshilli i Qarkut Vlore, Albanija.

 

https://adrinet.italy-albania-montenegro.eu/

Broj posjeta : 129