Institut za biologiju mora, 02.01.2021

Nagrađeni Đurović: Otvaranjem Akvarijuma Boka ispunjena višedecenijska želja starijih kolega iz Instituta za biologiju moraX

Dr Mirko Đurović dobitnik je Priznanja za poseban doprinos u razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada i međunarodnog pozicioniranja Univerziteta Crne Gore za rezultate ostvarene tokom 2020. godine, a na prijedlog Instituta za biologiju mora, organizacione jedinice Univerziteta.

U toku dosadašnjeg rada u Institutu učestvovao je u najznačajnijim projektima vezanim za oblast morskog ribarstva na podruImagečju Jadrana. Kao uspjeh koji mu je pričinjavao posebno zadovoljstvo u 2020. godini, dr Đurović napominje završetak projekta MONTEAQUA, koje finansira Norveško ministarstvo vanjskih poslova (2017-2020).

„Završili smo i otvorili prvi morski akvarijum u Crnoj Gori – Akvarijum Boka i u okviru projekta realizovali veliki broj značajnih aktivnosti na polju harmonizacije i pomoći nadležnim institucijama u cilju prevazilaženja određenih prepreka na polju zaštite životne sredine i morskog ekosistema, kao dio procesa u pregovaračkom pogljavlju 27“, kazao je Đurović.

Otvaranjem Akvarijuma, dodaje on, ispunjena je višedecenijska želja ranijih kolega koji su radili na Institutu za biologiju mora i po prvi put otvorili dio Instituta za javnost.

„Nadamo se da će ovaj sadržaj biti naučno, edukativno, kulturno i turističko čvorište Kotora, u kome želimo prije svega da edukujemo sve mlađe generacije crnogorskih đaka o tome šta je more, šta su najljepše odlike biljnog i životinjskog svijeta Boke i Crnogorskog primorja“, kazao je dr Đurović.

Težnja je, kako objašnjava, da Akvarijum Boka bude dodata vrijednost već postojećim laboratorijama u Institutu u dijelu naučnog i eksperimentalnog istraživanja, kao i da bude nezaobilazna turistička ponuda Kotora i Crne Gore.

Dr Đurović je autor i koautor 67 naučnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima, a u 2020. godini je i koautor  enciklopedije u izdanju SPRINGER, kao i 2 SCI rada. Trenutno je rukovodilac tri međunarodna projekta, a odlukom Naučnog vijeća Instituta za biologiju mora imenovan je za rukovodioca nove podorganizacione jedinice – Centra za zaštitu biodiverziteta Jadranskog mora – BOKA AKVARIJUM. Učestvuje u implementaciji sporazuma ACCOBAMS i naučno je odgovorna osoba za zaštitu delfina i kitova na crnogorskom primorju.

Izuzetna je čast, kaže on, kada vas za priznanje predlože kolege Instituta za biologiju mora koji se odlikuje izuzetno aktivnom međunarodnom projektnom aktivnošću svih zaposlenih pa je i „konkurencija“ za nagradu i veća.

„Ono što krasi naš kolektiv jeste izuzetna harmonija u radu na svim poljima istraživanja tako da za ostvarenje svakog zajedničkog cilja  svaki zaposleni daje svoj određeni doprinos i uspjeh je pri tome i zagarantovan“, tvrdi dr Đurović.

Nagrada je, dodaje, i stimulans za dalje promišljanje o unapređenju sopstvenog i kolektivnog naučnog djelovanja pa samim tim se već rađaju i nove ideje.

„To će biti doprinos za još bolje pozicioniranje Instituta za biologiju mora na međunarodnoj naučnoj mapi Evrope, umrežavanje sa evropskim akvarijumima u cilju razmjene materijala i iskustava, učlanjenje u relevantna udruženja koja se bave ovom problematikom. Sigurni smo da ćemo kroz ove već postojeće i planirane aktivnosti još više promovisati Institut i Univerzitet Crne Gore i time doprinjeti što boljem pozicinioranju i ukupnoj naučno-obrazovnoj izvrsnosti našeg društva“, zaključuje Đurović.

 

Medijske objave:

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/500025/mirku-djurovicu-priznanje-za-rezultate-ostvarene-u-2020

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/305326/otvaranjem-akvarijuma-ispunjena-visedecenijska-zelja.html
https://www.bokanews.me/featured/nagradeni-durovic-otvaranjem-akvarijuma-boka-ispunjena-visedecenijska-zelja-starijih-kolega-iz-instituta-za-biologiju-mora/

 

Broj posjeta : 495