Institut za biologiju mora

Digitalno učenje u okviru MEP&M projekta
Drugi radni sastanak na temu digitalnog učenja u sklopu projekta pod nazivom ‘’Razvoj regionalnog zajedničkog master programa za zaštitu i upravljanje morskom sredinom’’ (eng. Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management – MEP&M) Erasmus+ programa, održan je u četvrtak 29. aprila 2021. godine. Ova aktivnost je koordinisana od strane kolega sa Univerziteta u Ljubljani.

Partneri su imali priliku da čuju više prezentacija kolega iz Digitalnog univerzitetskog centra Univerziteta u Ljubljani koji su govorili o: interaktivnom konceptu i video materijalima koji su sastavni dio digitalnog učenja, hibridnom i učenju na daljinu, kolaborativnim platformama i alatima koji se koriste u nastavnom procesu, pedagoškim metodama, izvođenju laboratorijskih vježbi i ostalih vidova praktične nastave, zaštiti podataka i onlajn ispitnim aktivnostima. Prikazani su praktični primjeri korišćenja različitih alata sistema za upravljanje učenjem (LMS).

Sljedeći radni sastanak na projektu će se održati u maju mjesecu tekuće godine.

Broj posjeta : 165

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.