Institut za biologiju mora

Održana Nacionalna konferencija u okviru Sharemed projekta
ImageU okviru Interreg MED projekta  SHAREMED- Razmjena iskustava i osnaživanje kapaciteta za pružanje odgovora na prijetnje po ekosistem Mediterana, Institut za biologiju mora-Univerzitet Crne Gore je 9. novembra 2021.godine organizovao nacionalnu online konferenciju koja je okupila predstavnike lokalnih samouprava i institucija sistema relevantnih za zaštitu morskog ekosistema u Crnoj Gori.

Projekat SHAREMED je počeo u oktobru 2019. godine, a realizuje ga deset partnera iz osam zemalja Mediterana- Italije, Španije, Malte, Slovenije, Hrvatske, Francuske, Portugala i Crne Gore. Odobren je u okviru poziva Interreg Mediteranskog transnacionalnog programa 2014-2020, a problematika kojom se bavi odnosi se na usaglašavanje strategija koje se primjenjuju na Mediteranu u oblasti analize morskog ekosistema i sistema njegove zaštita.

Cilj SHAREMED projekta je stvaranje zajedničke baze podataka i izrada atlasa mapa stanja i opasnosti, kako bi pojave mogle integrisano da se posmatraju i zapažaju putem zajedničkog portala, a time poboljša i mogućnost predviđanja. Očekuje se da će projekat rezultirati I mapama budućeg zajedničkog puta, smjernicama i akcionim planovima.

Jedna od aktivnosti projekta je i prepoznavanje i umrežavanje lokalnih i nacionalnih organa upravljanja i naučnih institucija, kako bi zaključci i preporuke generisani tokom i nakon implementacije SHAREMED projekta bili uklopljeni u lokalne i nacionalne politike i dosljedno sprovođeni.

Lokalna konferencija je okupila predstavnike Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Agencije za zaštitu prirode i životne, JP Morsko dobro, Fakulteta za pomorstvo, Kancelarije za evropske integracije, te opština Kotor i Tivat.

Projekat SHAREMED se sprovodi u okviru Interreg PANORAMED programa, koji su na početku konferencije predstavile Borka Lješković i Marija Iličković iz Kancelarije za evropske integracije, govoreći o različitim projektnim linijama aktuelnog poziva i novom pozivu Interreg EuroMED 2021-2027, koji će biti predstavljen u decembru ove godine.

Dr Slavica Petović, koordinatorka projekta, učesnike je upoznala sa glavnim ciljevima i radnim paketima kroz koje se realizuje projekat SHAREMED, govoreći o dosadašnjim aktivnostima i koracima koji predstoje.

O komunikacionoj strategiji, koja tematizuje internu komunikaciju među partnerima i promociju projekta zainteresovanim stranama i široj javnosti, govorila je spoljna saradnica na projektu, Antonela Stjepčević.

Istraživačke aktivnosti sprovedene u Crnoj Gori predstavio je Nikola Đorđević sa Instituta za biologiju mora, a dr Dragana Drakulović učesnike je detaljno informisala o ključnim metodama i ciljevima SHAREMED projekta, koji spada u strateške projekte PANDORAMED programa.

Na sastanku je prepoznato je da se Crna Gora na nacionalnom nivou susreće sa svim problemima kojima se SHAREMED bavi na transnacionalnom nivou kada su u pitanju aspekti prioritetnih opasnosti po morski ekosistem: nedefinisan ili nedovoljno definisan sistem upravljanja, nepostojanje i neusaglašenost procedura djelovanja različitih institucija, nefunkcionalan sistem za hitne intervencije, nedovoljna koordinacija i razmjena informacija između nadležnih institucija.

 

 

 

Broj posjeta : 89

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.