Institut za biologiju mora

Institut za biologiju mora UCG obilježava 60 godina postojanja
SVETIONIK NAŠEG PODMORJA

ImageU godini koja je za nama,bez obzira na pandemiju i ostale prepreke koje su se nametale u radu IBM, direktor dr Aleksandar Joksimović ističe da su redovno obavljali sve aktivnosti u Institutu, istraživnja na međunarodnom i nacionalnom planu, imali zapaženo učešćena na stručnim seminarima i sastancima kao i u publikovanju  naučnih radova. Posebno su ponosni  u godini jubileja, na objavljivanje dvije međunarodne monografije, objavljene od strane renomirane izdavačke kuće SPRINGER NATURE: "Realizovali smo i zaokružili taj naš opus naučno-istraživačkog rada kroz tretiranje problematike marinske  biologije i hemijskog i ostalog zagađenja našeg dijela Jadranskog mora.Takođe, poseban akcenat je, kao što je već poznato, stavljen na prvi Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana –Boka Akvarijum, potpuno novi sadržaj Instituta i Univerziteta, koji je vrata za posjetioce otvorio 10. juna”, kazao je Joksimović.

Osim fundamentalnih istraživanja, Institut za biologiju mora realizuje i mnoga primijenjena istraživanja za potrebe očuvanja životne sredine, flore i faune, morskog ribarstva, marikulture, hemije mora, integralnog upravljanja obalnim područjem, nakon čega ti naučni rezultati nalaze primjenu u praksi, kroz razna dokumenta, Izvještaje, Strategije. Posebno smo ponosni na učešće saradnika Instituta u proces pripreme i istraživanja za uspostavljanje prvih marinskih zaštićenih područja u Crnoj Gori, koje je realizovalo Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma,  kao i  saradnju sa drugim institucijama, nevladinim organizacijam i ribarima.

"Šest decenija postojanja Instituta i sve što su za to vrijeme realizovali naučnici iz ove kuće, povezujući Kotor i Crnu Goru sa velikim dijelom Evrope i svijeta, daje značajan kredibilitet instituciji. Očekujemo da će punu podršku našem Institutu, i u narednom periodu,dati državni i politički subjekti našeg društva, prije svega Ministarstvao za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Crnogorska Akademiija Nauka i Umjetnosti, opština Kotor i sama Vlada Crne Gore . U sedmu deceniju ulazimo još odlučniji i uložićemo dodatni napor da Institut bude nezaobilazna adresa za sva pitanja vezana za morski ekositem crnogorskog primorja i južnog Jadrana, njegovo istraživanje, zaštitu, kao i preporuke za njegovo održivo korišćenje. Naš cilj je da Institut bude referentni nacionalni Institut za istraživanje i zaštitu mora, čime bi na najbolji način krunisali sve ono što je urađeno proteklih šest decenija.  I pored kamenog izgleda, njegovu najveću snagu tada i sada, su činili i čine ljudi, naučnici koji su istražujući južni Jadran ugrađivali sebe u proces razvoja nauka o moru u Crnoj Gori,"poruka je direktora IBM dr Aleksandra Joksimovića.

 Institut obavlja naučno-istraživačku djelatnost u okviru pet Laboratorija i jednog Centra,tako da je fokus razvoj nauke, istraživanja, inovativnosti. Već postojeći i budući naučno-istraživački timovi Instituta, kreiraće nove ideje, nove projektne aplikacije, strateški se povezati i udružiti sa ciljanim timovima sa ostalih organizacionih jedinica Univerziteta kao i sa Univerzitetima u regionu i šire, formirajući multidisciplinarne timove za buduće Centre izvrsnosti. Postojeće veze sa sličnim institucijama evropskog istraživačkog prostora i šire, još jače će se učvrstiti i proširiti.  Uspostavljeno partnerstvo, siguran je put i ulog za osvajanje evropskog istraživačkog prostora a odličan mehanizam za korišćenje evropskih fondova za nauku i istraživanje. Jačanje istraživačkih kapaciteta biće prioritetna aktivnost u narednom periodu, kroz evaluaciju i identifikovanje najproduktivnijih istraživačkih timova i pojedinaca. Jedan dio aktivnosti posvijećen je pedagoškoj i obrazovanoj aktivnosti pa ćemo nastaviti sa orgnizovanjem boravka  studenata biologije  sa Univerziteta  regionu, kako bi se uključili u terenski i laboratorijski rad i nastavi iz oblasti biologije mora.

"Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, je svjetionik koji punih šest decenija osvjetljava naše podmorje i otkriva nam najdublje i najskrivenije tajne morskih dubina. Otkrivajući te tajne, spoznavali smo prapostojbinu života na Zemlji, dodirujući pradavno i buduće, zapisano u spiralnom kodu svakog bića. Tragajući za istinom o životu u vječitim plavim tišinama, otkrivali smo elemente kratkog bivstvovanja na prolaznim površinama. Konačna spoznaja - čovjek je samo nit, duboko utkana u majku prirodu bez alternative opstanka mimo nje,"-naglašava dr Joksimović.

Povodom jubileja “60 godina IBM-a” odlučeno je da ove godine neće biti proslave, već će novac biti usmjeren u humanitarne svrhe, institucijama kojima je potreban. “Smatramo da je to mnogo korisnije,  a za proslave ćemo imati vremena kada prođe pandemija Covid-19 i kada se vratimo normalnom životu”, zaključio je Joksimović.  

 

Ostale objave: 

https://dan.co.me/vijesti/drustvo/video-institut-za-biologiju-mora-kotor-obiljezava-znacajan-jubijej-za-60-godina-realizovali-stotinu-projekata-5096897

https://radiotivat.com/institut-za-biologiju-mora-svetionik-naseg-podmorja/

https://www.portalanalitika.me/clanak/svetionik-koji-sest-decenija-osvjetljava-nase-podmorje

https://rthn.co.me/institut-za-biologiju-mora-obiljezava-jubilej-60-godina-rada/

https://www.pobjeda.me/clanak/svetionik-koji-sest-decenija-osvjetljava-nase-podmorje

 

https://youtu.be/juZKx4CyLm4 

 

 

 

Broj posjeta : 227

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.