Institut za biologiju mora

Održana Generalna skupština projekta SHAREMED
Image

U okviru Interreg MED projekta SHAREMED- Razmjena iskustava i osnaživanje kapaciteta za pružanje odgovora na prijetnje po ekosistem Mediterana, predstavnici Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore učestvovali su od 18-19 januara 2022.godine u radu Generalne skupštine projekta, koja je održana putem on-line konekcije. Tokom dvodnevnog rada skupštinu je pratilo preko 40 učesnika, predstavnika projektnih partnera i saradnika iz osam zemalja Mediterana. Projekat SHAREMED je počeo u oktobru 2019 godine, a realizuje ga deset partnera iz Italije, Španije, Malte, Slovenije, Hrvatske, Francuske, Portugala i Crne Gore. Odobren je u okviru poziva Interreg Mediteranskog transnacionalnog programa 2014-2020, a problematika kojom se bavi odnosi se na usaglašavanje strategija koje se primjenjuju na Mediteranu u oblasti analize morskog ekosistema i sistema njegove zaštita. Prvi radni dan bio je posvećen predstavljanju do sada realizovanih projektnih aktivnosti. Učesnici su u okviru prve sesije diskutovali o postignutim rezultatima, te najavili aktivnosti koje treba da budu sprovedene do kraja implementacije projekta. Druga sesija nosila je naziv Otvorena nauka, a njen je fokus bio na
prezentaciji naučnih dostignuća u okviru SHAREMED projekta, te prikazu specijalizovanih web portala koji funkcionišu na nivou Mediterana i obuhvataju kompilaciju okeanografskih i bioloških parametara. Treći dio rada je obuhvatio prezentovanje aktivnosti unutar pet radnih grupa koje djeluju u okviru projekta. Rukovodioci radnih grupa su prezentovali aktivnosti realizovane u fazi sakupljanja terenskih podataka, kao i njihove laboratorijske obrade i vizuelnog prikazivanja
putem web portala, kreiranje Atlasa opasnosti, rizika i uticaja na osjetljive vrste i zajednice. Projektni partneri su govorili i o održanim nacionalnim sastancima na temu kapitalizacije projektnih rezultata, kao i aktivnostima na prepoznavanju i
umrežavanju lokalnih i nacionalnih organa upravljanja i naučnih institucija, kako bi zaključci i preporuke generisani tokom i nakon implementacije SHAREMED projekta bili uklopljeni u lokalne i nacionalne politike i dosljedno sprovođeni. Drugi radni dan je započeo sesijom o aktivnostima koje su sprovedene u trima geografskim regijama koje su definisane na početku projekta s ciljem lakšeg upravljanja na nivou Mediterana. Uslovno definisane oblasti su Sjevernojadranska, Sicilijanski kanal i Sjeverozapadni Mediteran. Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore je predstavio svoje učešće u projektu kroz terensku istraživačku aktivnost koja se sprovodi na području marine Porto Montenegro, kao i kontribuciju u kreiranju Atlasa opasnosti i uticaja na marinski ekosistem. Stručnjaci Instituta su govorili i o nacionalnom sastanku koji je u novembru 2021.godine održan uz učešće predstavnika svih zainteresovanih strana u Crnoj Gori, koji su imali priliku da se upoznaju sa aktivnostima koje su realizovane i koje su u planu da budu realizovane kroz SHAREMED projekat.

Podsjećamo, cilj SHAREMED projekta je stvaranje zajedničke baze podataka i izrada atlasa mapa stanja i opasnosti, kako bi pojave mogle integrisano da se posmatraju i zapažaju putem zajedničkog portala, a time poboljša i mogućnost predviđanja. Očekuje se da će projekat rezultirati i mapama budućeg zajedničkog puta, smjernicama i akcionim planovima.

Broj posjeta : 210

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.