Morske životinjske šume- najveći biom na Zemlji

11.07.2022


Morske životinjske šume- najveći biom na Zemlji

Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore je jedan od partnera u COST projektu “Marine Animal Forest of the world” (MARIANAS) CA20102 MAF-WORLD i učesnik prvog hibridnog sastanka koji se održava od 7. do 9. jula 2022 u Bremenu (Njemačka). Zajedno sa predstavnicima još dvadesetak zemalja diskutuje se na temu morskih životinjskih ”šuma”, što je najveći biom na Zemlji. Zapravo se radi o skupovima životinja koje se uglavnom hrane filtrirajući vodu, ali svojom trodimenzionalnom strukturom stvaraju zajednice slične šumama na kopnu i veoma su važne za veliki broj drugih organizama te funkcionisanje morskog ekosistema. Cilj nam je razvijanje zajedničkog protokola i postizanje konsenzusa o najprikladnijim načinima za proučavanje i razumijevanje uloge životinjskih “šuma”, kao i pokretanje inicijativa za upravljanje, restauraciju i očuvanje ovih zajednica. Projekat vodi profesor Sergio Rossi sa Universiteta u Salentu (Leće, Italija) što je nedavno objavljeno u časopisu Science (https://www.science.org/doi/10.1126/science.abq7583)

Zaštićene “šume” zlatnog korala Savalia savaglia u Bokokotorskom zalivu su, za sada, jedno od rijetkih područja koje je stavljeno pod zaštitu, prvenstveno zbog zaštite morskih životinjskih “šuma”.

https://maf-world.eu/ 

Broj posjeta : 122

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.