Institut za biologiju mora, 28.05.2019

U OŠ “Boško Strugar” u Ulcinju održano predavanje na temu otpada na plažama i u moruU okviru IPA Interreg projekta “WELCOME” koji realizuju Univerzitet Crne Gore - Institut za biologiju mora i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom (program prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru), 14.05.2019. godine održana je prezentacija namijenjena djeci osnovnih škola, sa ciljem edukacije na temu otpada na plažama i u moru.

Prezentacija je održana u OŠ “Boško Strugar” iz Ulcinja od strane Saradnice u istraživanju Gvozdenović Slađane (IBMK - UCG) i Saradnice za zaštitu životne sredine Marije Bajković (JPMD).

Prezentacijama su prisustvovala djeca uzrasta od 12 do 14 godina.

Prezentacije su se sastojale iz dva dijela- prvi dio obuhvatio je opšte predavanje o otpadu na plažama i u moru, kao i vremenu razgradnje različitih kategorija otpada, dok je drugi dio odnosio na predavanje o pješčanim dinama i njihovoj važnosti.

Opšte predavanje o otpadu je obuhvatilo definiciju otpada u moru, odnosno koje sve vrste/kategorije otpada postoje, koje vrijeme jImagee potrebno za razgradnju različitih kategorija otpada, negativni uticaj otpada na životinje u moru, kao i kako otpad može uticati na samog čovjeka. Nakon navedenog, predstavljeni su i rezultati analize sakupljanja i kategorizacije otpada koja je urađena u okviru projekta tokom 2018. i 2019. godine.

Drugi dio prezentacija za temu je imao pješčane dine. Djeci je objašnjeno šta su dine, kako nastaju i koji tipovi dina postoje. Zatim je predstavljena njihova važnost, te pojašnjeno koje su to biljne vrste koje žive na njima. Takođe je objašnjeno zašto su dine ugrožene, te kako i zašto ih treba štititi.

Na kraju predavanja djeci i školi su poklonjeni posteri na temu “Otpad u moru”, “Živi svijet priobalne zone”, “Meduze”,  “Morske kornjače i sisari”, “Ajkule” i “Uzgoj palasture”.

Broj posjeta : 154