Institut za biologiju mora, 07.06.2019

Trening seminar u okviru ARIEL projektaU petak, 7. juna 2019. godine u Kotoru, na Institutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore održan je Trening seminar za aktere u malom obalnom ribolovu i marikulturi, organiziran u okviru Interreg ADRION projekta „Promovisanje transnacionalne mreže za mali obalni ribolov i akvakulturu u Jadransko-jonskoj makroregiji“ – ARIEL. U predavanju na temu „Marikultura: Brendiranje, monitoring i organska proizvodnja“, predavači Slađana Gvozdenović, mag. biol., i Ines Peraš, spec. biol., učesnicima su objasnile pojam brendiranja i mogućnosti koje im se otvaraju na tržištu brendiranjem proizvoda. Izlaganje su upotpunile primjerom uzgajivača iz područja Novigradskog mora (Zadar, Hrvatska) koji su zaštitili „Novigradsku dagnju“ kao brend. U predavanju „Rješavanje konflikata između ranjivih vrsta i malog obalnog ribolova“, koje su pripremili Ilija Ćetković, spec. biol., i Stefan Ralević, spec. biol., učesnici su imali prilike čuti informacije o ranjivim i ugroženim vrstama prisutnim u našim vodama, te kako postupati u slučajevima kad se jedinke tih vrsta (ajkule, raže, delfini, morske kornjače, morske ptice) slučajno ulove ribolovnim alatima, posebno mrežama i parangalima.

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=jpBSvZiXToI

 

Image

Broj posjeta : 277