Institut za biologiju mora, 19.06.2019

Posjeta direktora JPMD Predraga Jelušića sa saradnicima Institutu za biologiju mora
   Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom (JPMD) g-din Predrag Jelušić posjetio je danas sa saradnicima Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore u Kotoru. Na sastanku sa rukovodstvom Instituta za biologiju mora razgovarano je o nastavku saradnje ove dvije institucije u realizaciji aktuelnih i budućih projekata, prije svega u oblasti praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na kupalištima duž Crnogorskog primorja, ali i projektima koji se odnose na istraživanja morskih pećina, praćenje uticaja nasipanja plaža na morski ekosistem, te nastavak saradnje na međunarodnim projektima koji se bave monitoringom otpada u moru i na plažama.
   Na sastanku je ocijenjeno da je voda za kupanje na kontrolisanim plažama od početka ovogodišnje sezone bila odličnog kvaliteta, te da je na više od 95% prve K1 kategorije, kao i da će od naredne sezone u praksi biti primjenjena nova kategorizacija voda za kupanje u propisana novim Pravilnikom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja kojim su transponovane odredbe EU Direktive o upravljanju vodama za kupanje.
Posebno je istaknut značaj projekta koji se bavi istraživanjima biodiverziteta i uticaja zagađenja u Plavoj špilji u cilju predlaImageganja mjera za održivo upravljanje ovom pećinom koja predstvalja svojevrsnu turističku atrakciju na našoj obali.

Zaključeno je da se sve aktivnosti izvode planiranom dinamikom i na obostrano zadovoljstvo. 

Direktor Instituta za biologiju mora dr Mirko Đurović, zahvalio se na veoma uspješnoj saradnji sa JPMD. Nakon dobijanja međunarodne akreditacije za ispitivanje sanitranog kvaliteta morske vode Institut za biologiju mora u potpunosti je posvećen realizaciji ove aktivnosti, a planirano je i proširenje obima akreditovanih metoda za buduće obaveze koje će imati država Crna Gora a odnose se na različite segmente monitoring morskog ekosistema u skladu sa zahtjevima EU Direktiva.
Nakon održanog sastanka direktor JPMD i saradnici su obišli radove na izgradnji prvog javnog akavrijuma u Crnoj Gori. Dogovoreno je da Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Institut za biologiju mora realizuju zajedničku investiciju uređenja otvorenog dijela budućeg kompleksa javnog akvarijuma koji će biti smješten u dijelu dvorišta Instituta. Planirano je da se uređenjem terena, staza i zelenih površina, te postavljanjem izložbenih paviljona, posjetiocima omogući pristup akvarijumu i ujedno upotpuni prostor za prezentaciju na otvorenom. Ovom zajedničkom investicijom omogućiće se da se kompletni radovi na javnom akvarijumu završe u predviđenom roku, odnosno do aprila 2020. godine.

 

http://www.rtcg.me/vijesti/turizam-i-ekologija/244243/i-ove-sezone-morska-voda-odlicnog-kvaliteta.html?fbclid=IwAR0-gJq4PkMauX4nOeBUvpmZnsFxFoZvyHXpsfG6y1tc5pSKgJgXK9GwGdk

https://radiojadran.com/saradnja-morskog-dobra-i-kotorskog-instituta-na-vise-polja/?fbclid=IwAR3gvfXKoAOJNxW5FXMLR8Vt-tehr27rH9NkvatHSlkuSvrBOS9SETB2GdE 

http://www.radiokotor.info/radio/index.php/78-lokalne-vijesti/25777-morsko-dobro-i-institut-investiraju-u-akvarijum

https://www.bokanews.me/featured/morsko-dobro-ce-podrzati-projekat-boka-akvarijum/

Broj posjeta : 329