Institut za biologiju mora, 17.09.2019

Sastanak partnera u okviru IPA “Welcome” projektaU okviru IPA projekta “WELCOME” koji se bavi problematikom otpada na plažama i zaštitom pješčanih dina od erozije, 04. septembra tekuće godine u Lecce (Italija) je održan sastanak svih projektnih partnera.

Sastanak je organizovan od strane vodećeg partnera projekta, CoNISMa (Nacionalnog Inter Univerzitetskog Konzorcijuma za Marinske Nauke iz Italije).

Cilj sastanka jImagee bio pregled napretka projekta i sastanak sa predstavnicima Zajedničkog Sekretarijata (Joint Secretariat) IPA prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru.

Predstavnice Univerziteta Crne Gore, Instituta za biologiju mora, dr Milica Mandić i mr Slađana Gvozdenović su predstavile dosadašnje rezultate projekta koji se odnose na kvantitativno-kvalitativne analize otpada na crnogorskim plažama, detaljnu analizu nacionalnog zakonodavstva vezanog za problematiku otpada u moru, edukaciju učenika u primorskim osnovnim školama, medijsku promociju projekta, kao i planove koji se odnose na dalji monitoring otpada na crnogorskim plažama i definisanje najboljih praksi u cilju njegovog smanjenja.

Broj posjeta : 277