Institut za biologiju mora, 17.01.2020

Relativno mala količina otpada na plažama - pokazalo istraživanje u okviru IPA Interreg “Welcome” projektaU okviru IPA Interreg projekta “WELCOME” - program prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, koji realizuju Univerzitet Crne Gore - Institut za biologiju mora i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom tokom zimskog perioda 2019. godine je sprovedena šesta terenska aktivnost vezana za sakupljanje otpada na unaprijed definisanim transektima na plažama u Budvi, Herceg Novom i Ulcinju. U Institutu za biologiju mora je sprovedena detaljna kategorizacija, procjena količine i vrste otpada i to u skladu sa međunarodno standardizovanim protokolima i metodologiji zasnovanoj na Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji (MSDF).

Tokom zimsImagekog uzorkovanja je sakupljena izuzetno mala količina otpada na svim plažama. U Ulcinju je sakupljeno ukupno 53 komada otpada ukupne težine 6.352 kg. U Budvi je sakupljeno 27 komada otpada ukupne težine 3.284 kg, dok je u Herceg Novom sakupljeno 52 komada otpada ukupne težine 5.102 kg.

Dominantan otpad na svim transektima je bila plastika. U Ulcinju je 67.9% sakupljenog otpada pripadalo plastici, u Budvi 48.14%, dok je u H. Novom 74.73% otpada pripadalo plastici. Preostali otpad na sve tri plaže se uglavnom sastojao od metala, obrađenog drveta, papira i stakla. U Ulcinju ove četiri kategorije su imale udio od 26.41%, u Budvi 40.74% i u H. Novom 21.05%.

Izdvojeno je i 10 dominantnih kategorija na sve tri plaže. Na prvom mjestu su bili plastični djelovi veličine od 2.5 cm do 50 cm sa ukupnom brojnošću od 24 komada. Na drugom mjestu su bila pakovanja od čipsa, smokija i raznih slatkiša sa ukupnom brojnošću od 18 komada, dok su na trećem mjestu bile limenke od pića sa ukupnom brojnošću od 16 komada. Pored ove tri kategorije najčešće vrste čvrstog otpada na plažama su bili: plastične čaše i poklopci, plastične flaše za piće, djelovi staklenih flaša, daske, plastična ambalaža za hranu.

Broj posjeta : 484