Institut za biologiju mora, 02.03.2020

Poziv za izražavanje interesa za poziciju asistenta koordinatora projekta SHAREMEDX

 

Za potrebe projekta "Sharing and enhancing capabilities to address environmental threats in Mediterranean sea - SHAREMED" Univerzitet Crne Gore - Institut za biologiju mora iz Kotora raspisuje poziv za izražavanje interesa za poziciju asistenta koordinatora projekta. Opis procedure i oblasti za koje se raspisuje ovaj poziv možete naći u priloženom dokumentu (Staff_SHAREMED-01_Expression of Interest).

 

Registraciona procedura

Cilj poziva za izražavanje interesa za poziciju asistenta koordinatora projekta SHAREMED je izbor potencijalnih kandidata. Zainteresovani za navedenu poziciju treba da pošalju svoju elektronsku prijavu na sledeću adresu: kascelanslavica@gmail.com do 12:30 časova u srijedu, 11. marta 2020.

 

Tražene informacije

Elektronska prijava treba da sadrži:

  1. Naslovno pismo sa punim kontakt detaljima zainteresovanog kandidata
  2. CV – u priloženom formatu
  3. Kopiju diplome o završenom fakultetu
  4. Kopije potvrda o radnom iskustvu
  5. Kopiju ronilačke licence
  6. Kopiju potvrde o iskustvu u podvodnom uzorkovanju

 

Procedura selekcije

Detaljna procedura selekcije objašnjena je u dokumentu Staff_SHAREMED-01_Expression of Interest.

Informacije

U odeljku „Dokumenti“ nalazi se detaljni opis poziva i formular biografije.

Staff_SHAREMED-01_Expression of Interest

Staff_SHAREMED-01_CV

Dokumenti

Broj posjeta : 153