Institut za biologiju mora, 20.07.2020

Započeto istraživanje ranih razvojnih stadijuma ribe i procjena biomase inćuna u Zalivu i na otvorenom moruInstitut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore započeo je sa istraživanjem ranih razvojnih stadijuma riba i procjenom biomase inćuna (Engraulis encrasicolus) na području Bokokotorskog zaliva i otvorenog mora.

Na osnovu rezultata istraživanja biće moguće utvrditi status vrsta, dati preporuku za očuvanje ili unapređenje određenih područja mora u kojima se ribe najitenzivnije mrijeste, ali i utvrditi koje to promjene u morskom ekosistemu utiču na prostornu distribuciju ranih razvojnih stadijuma riba.

ImageIstraživanje se sprovodi u okviru projekta „Podrška za implementaciju i monitoring upravljanja vodama u Crnoj Gori” u okviru IPA 2016 godišnjeg programa za Crnu Goru iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori.

Ihtioplankton (rani razvojni stadijumi riba) predstavlja osnovu izučavanja ribarstvene biologije, odnosno brojnost i zdravlje polno zrelog dijela riblje populacije, koji zavisi od uspjeha u rastu, razvoju i preživljavanju jaja i larvi riba i uslova u kojima žive dok ne dostignu prvu polnu zrelost.

Metodologija izučavanja ihtioplanktona podrazumijeva uzorkovanje posebnom vrste planktonske mreže pri čemu se uzorak uzima vertikalno, od dna do površine morske vode, uz obavezno Imagepraćenje osnovnih fizičko-hemijskih parametara mora. Detaljne analize uzoraka sprovode se u laboratorijama Instituta za biologiju mora UCG.

Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje diverziteta ranih razvojnih stadijuma riba, procjena biomase adultne populacije inćuna (procjena količine resursa) i utvrđivanje zona mriješćenja i ishrane.

IPA 2016 godišnji programa za Crnu Goru podrazumijeva sprovođenje monitoringa u skladu sa preporukama EU Okvirne direktive o morskoj strategiji (Marine Strategy Framework Direcitve), a realizuje ga konsultantska kuća EPTISA Engineering Services kroz svoju Regionalnu kancelariju za Jugoistočnu Evropu (Regional Office for SEE), Beograd, Republika Srbija.

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/zapoceto-istrazivanje-ranih-razvojnih-stadijuma-ribe-i-procjena-biomase-incuna-u-zalivu-i-na-otvorenom-moru

http://primorskenovine.me/index.php/k2/item/6430-naucnici-instituta-za-biologiju-mora-u-saradnji-sa-ribarima-daju-impuls-razvoju-ribarstva-u-crnoj-gori

https://www.mladiniksica.me/institut-za-biologiju-mora-zapoceo-istrazivanje-razvoja-ribe/

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/452971/procjenjuju-biomasu-incuna-u-boki

https://www.bokanews.me/featured/procjena-biomase-incuna-u-zaliv-i-na-otvorenom-moru/

 

Broj posjeta : 377