Institut za biologiju mora, 26.10.2020

Projekat HarmoNIA – finalni naučni izvještajProjekat HarmoNIA (Harmonization and Networking for contaminant assessment in the Ionian and Adriatic Seas) realizovan je okviru Jadransko-Jonskog programa (Interreg ADRION) prioritetna oblast Održivi region u periodu od februara 2018. do juna 2020. god. Glavni ciljevi projekta bili su: jačanje transnacionalnih okvira za bolje međudjelovanje postojećih baza podataka za upravljanje morskom sredinom u cilju promovisanja dostupnosti podataka i unapređenja znanja o morskom ekosistem, kao i usklađeno praćenje i procjena zagađujućih materija u morskoj sredini Jadransko-jonske regije. Jadransko i Jonsko more smatraju se “vrućim tačkama” biodiverziteta jer su staništa biljnih i životinjskih zajednica koje imaju veliki ekološki značaj. Istovremeno, ova oblast je pod pritiskom intenzivne ekspolatacije prirodnog bogatstva i prometna zona pomorskog saobraćaja, pomorskog transporta, pa se zagađenje nameće kao  ključno pitanje koje zahtijeva zajednički pristup u pogledu njegove procjene i upravljanja. Takođe, HarmoNIA je imala za cilj da riješi heterogenost metodoloških pristupa i informacija koje se koriste za procjenu dobrog ekološkog statusa (GES) i premosti problem fragmentacije u pogledu geografske pokrivenosti dostupnih podataka.

Kao rezultat tih aktivnosti napisane su dvije regionalne strategije za poboljšanje koherentnosti u monitoringu i koordinaciji akcija u slučaju akcidentnih situacija, četiri metodološke smjernice, napravljeni su novi alati za rukovanje podacima, a uspostavljena je i transnacionalna mreža institucija koja ima za cilj razmjenu stručnosti i informacija o usklađenom monitoringu morskog ekosistema radi suzbijanja ugroženosti životne sredine.

U projekat je bio uključen multidisciplinarni tim 10 projektnih partnera koga su činili  istraživački instituti i regionalne vlasti iz šest zemalja (Italija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Albanija i Grčka). Vodeći partner je bio Nacionalni institut za okeanografiju i eksperimentalnu geofiziku (OGS-National Institute of Oceanography and Experimental Geophysics) iz Trsta, Italija. 

Sinteza postignutih ciljeva, ishoda i proizvedenih alata koji su nastali kao rezultat implementacije  projektnih aktivnosti dostupna je u FINALNOM NAUČNOM IZVJEŠTAJU:

https://harmonia.adrioninterreg.eu/news/from-good-data-to-good-decisions-knowledge-sharing-for-harmonized-policies-on-contamination-issues-in-the-adrion-seas-from-monitoring-to-risk-assessment

Broj posjeta : 108