Institut za biologiju mora, 30.01.2018

Interreg-InnoBlueGrowthProjekat InnoBlueGrowth predvodi italijanski Nacionalni međuuniverzitetski konzorcijum za marinske nauke (CoNISMa), a partneri su Intermediteranska komisija (IMC) Konferencije perifernih pomorskih regija (CPMR), Udruženje mediteranskih privrednih i industrijskih komora (ASCAME), Plan Bleu, Nacionalni tehnički univerzitet iz Atine (NTUA) i Univerzitet Crne Gore. Primarni cilj projekta InnoBlueGrowth je da osigura komunikaciju i kapitalizaciju tematskih „modularnih“ projekata kako bi povećao njihov uticaj na zajednički identifikovane ciljeve. Kod projekta InnoBlueGrowth te aktivnosti fokusirane su na transnacionalne aktivnosti inovativnih klastera i mreža ključnih sektora u zoni Mediterana. InnoBlueGrowth planira konkretne aktivnosti — komunikacijsku strategiju, inicijative za formiranje zajednica i kapitalizacijske aktivnosti, između ostalih — kojima će se formirati zajednica modularnih projekata međusobnom povezanih Plavim rastom (Blue Growth). Ta inovativna zajednica će omogućiti integralno povezivanje međusobno različitih modularnih projekata i ključnih transnacionalnih dionika, što je neophodan uslov za podržavanje Mediteranskih klastera u transnacionalnim aktivnostima. Tri modularna projekta su već pridružena projektu InnoBlueGrowth: MAESTRALE, PELAGOS, iBLUE i PROteuS, koji se fokusiraju na razvoj plave, održive energije i pomorski nadzor. Očekuje se da će se još modularnih projekata pridružiti InnoBlueGrowth-u i time formirati proširenu zajednicu baziranu na plavom rastu.