Institut za biologiju mora, 09.02.2018

Interreg-Adrion-ARIELPromovisanje transnacionalne mreže za mali obalni ribolov i akvakulturu u Jadransko-jonskoj makroregiji

Trajanje: 01.01.2018. — 31.12.2019.

EU i IPA učešće: EUR 1.392.393,00

Budžet IBMK: EUR 92.965,00

Mali obalni ribolov (MOR) i akvakultura (AK) su sektori u kojima se očekuje pojačan razvoj i predstavljaju ključan podsticaj za održivi razvoj jadransko-jonskih (JJ) zajednica. Osim njihovog socio-ekonomskog značaja, ovi se sektori sastoje od nekoliko mikro-kompanija i predstavljaju veoma usitnjen preduzetnički sektor, zbog čega su često marginalizovani u procesima donošenja odluka. Danas se mali obalni ribolov i akvakultura susreću sa zajedničkim izazovima, kao što su tehnologije koje omogućavaju daljnji razvoj, povećavanje kapaciteta, poboljšana tehnološka i marketinška istraživanja u cilju povoljnih i održivih rješenja, zajedničko upravljanje resursima, politika bazirana na naučnim istraživanjima, poboljšano prikupljanje bioloških i proizvodnih podataka i procjene bazirane na njima, te isplativost i održivost funkcija ekosistema. Cilj ARIEL-a je da promoviše tehnološka i netehnološka rješenja i inovacije u malom obalnom ribolovu i akvakulturi među naučnicima, političarima i preduzetnicima, djelujući kao mreža znanja i uzimajući u obzir kompleksne ekološke, ekonomske i društvene izazove. ARIEL će razviti procedure izgradnje kapaciteta za donosioce odluke u cilju usvajanja pristupa za poboljšanje zajedničkog upravljanja resursima baziranog na naučnim istraživanjima, kao i odgovarajuće mehanizme kojima bi se stimuliralo formiranje klastera. Aktivnosti u okviru projekta trebale bi dovesti do strateških i operativnih smjernica za promovisanje inovacija u malom obalnom ribolovu i akvakulturi uz vodstvo naučnih institucija, posredovanje donosilaca odluka,  usvajanje i podršku preduzetnika i konačno prepoznavanje od strane potrošača. ARIEL će promovisati prihvatanje inovativnih istraživanja u malom obalnom ribolovu i marikulturi, uz pomoć donosiocâ odlukâ i podršku partnera koji uključuju polivalentne organizacije iz Italije, Hrvatske, Crne Gore i Grčke, koje se mogu strateški i operativno suočiti sa kompleksnim izazovima rasta sektora malog obalnog ribolova i akvakulture u Jadransko-jonskoj regiji i koje mogu prepoznati ključne inovativne podsticaje u legislativi i istraživanjima, kao i osigurati trajnost i prenosivost rezultata ovog projekta.

Partneri:

  1. Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR-ISMAR, (Italy)
  2. Regione Marche, (Italy)
  3. Institut za oceanografiju i ribarstvo IOR, (Croatia)
  4. Javna ustanova RERA SD za koordinaciju irazvoj Splitsko-dalmatinske županije PI RERA SD, (Croatia)
  5. Hellenic Centre for Marine Research HCMR, (Greece)
  6. Univerzitet Crne Gore-Institut za biologiju mora IBMK, (Montenegro)
  7. Regione Sicilia - Dipartimento della Pesca Mediterranea, (Italy)
  8. Ministarstvo Poljoprivrede I Ruralnog Razvoja Moard, (Montenegro)
  9. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας RWG, (Greece)