Interreg-Adrion-HarmoNIA

16.07.2018


Projekat HarmoNIA - Usklađivanje i umrežavanje za procjenu zagađivača u Jonskom i Jadranskom moru (Harmonization and Networking for contaminant assessment in the Ionian and Adriatic Seas) odobren je u okviru prvog poziva Jadransko-Jonskog programa (ADRION).

Glavni cilj projekta je jačanje transnacionalnih okvira za bolje međudjelovanje postojećih baza podataka za upravljanje morskom sredinom u cilju promovisanja dostupnosti podataka i unapređenja znanja o morskom ekosistemu. Na ovaj način bi se obezbjedila dobra osnova za implementaciju Okvirne direktive o morskoj startegiji (MSFD) i UNEP / MAP protokola u Jadransko - jonskom regionu.

Projekat će obezbjediti osnovne alate za procjenu rizika od kontaminacije u ranjivim priobalnim zonama područja analize slučaja. Rezultati ovog projekta biće od koristi institucijama koje su  uključene u implementaciju MSFD direktive i UNEP / MAP protokola, zatim lokalni, regionalni i nacionalni organi nadležni za procjenu, upravljanje i očuvanje životne sredine, javna i privatna tijela uključena u planiranje morskog i  priobalnog pojasa, kao i istraživačke institucije.

Projekat će realizovati multidisciplinarni tim koji uključuje  istraživačke institute i regionalne vlasti iz šest zemalja (Italija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Albanija i Grčka) koje se graniče sa Jadranskim i Jonskim morem.Vodeći partner je Nacionalni institut za okeanografiju i eksperimentalnu geofiziku (OGS- National Institute of Oceanography and Experimental Geophysics) iz Trsta, Italija. Projekat  traje  22 mjeseca sa budžetom od 1, 367,558.00 €.

Web site: https://harmonia.adrioninterreg.eu/


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.