AdriNet - INTERREG - IPA CBC

16.07.2018


Biodiverzitet predstavlja vrijednu imovinu Južnog Jadrana između Italije, Albanije i Crne Gore koji trebamo sačuvati za buduće generacije. Zagađenje mora, plastični otpad i prekomjerna eksploatacija ribljih resursa predstavljaju konkretne pretnje ovom prelijepom moru.

 “Stoga je cilj projekta ADRINET (eng. Adriatic Network for Marine system) da se uključe lokalna zajednica i povežu ribari iz prekograničnog područja radi smanjenja negativnih uticaja i zaštite morskog biodiverziteta naročito morskog dna. Projektom će se mapirati ribolovne aktivnosti, broj brodova, alati koji se koriste, materijali od kojih su izrađeni, mapirati rute za obavljanje ribolova, a odrediće se i mjesta na kojima ima najviše izgubljenog ribolovnog alata. Za čišćenje takvih oblasti odrediće se hot spot lokacije sa najvećim brojem ostavljenih i napuštenih mreža”. Istovremeno, projekat će obezbijedti izradu i usvajanje važnih lokalnih planova za očuvanje biodiverziteta i zaštite životne sredine.

Značajno je da će se u okviru ovog projekta nabaviti oprema tj. čipovi koji će biti instalirani na ribolovne alate odnosno mreže i vrše, pa ukoliko dođe do gubljenja alata, signal će ih locirati. Institutu za biologiju mora iz Kotora za realizaciju projekta opredijeljeno je 150 hiljada eura.

 

Intereg IPA program prekogrnaične saradnje „Italija-Albanija-Crna Gora“ uspostavljen je radi pružanja dodatne podrške IPA saradnji u regiji južnog Jadrana kroz podsticanje pametnog, inkluzivnog i održivog razvoja. Zajednički cilj svih projekata je i prenos znanja u regionu između različitih institucija i stvaranje kontakata.


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.