WELCOME- Interreg-IPA CBC

23.07.2018


 

 

Održivost vodenih pejzaža ponovnom upotrebom otpada iz mora

(Engl WatEr LandsCapes sustainability through reuse of Marine littEr- WELCOME)

U okviru “WELCOME” projekta koji realizuje Univerzitet Crne Gore -Institut za biologiju mora u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, u Italiji (Lecce) periodu od 10-12 aprila održan je prvi sastanak svih projektnih partnera. Na sastanku je diskutovano o problematici otpada u moru, aktivnostima koje su planirane projektom, kao i obavezama svih institucija koje su uključene u projekat.

Glavni cilj projekta WELCOME usmjeren je na ponovno korišćenje drvenog otpada koji će biti sakupljen tokom akcija čišćenja plaža i obale, a sve u cilju formiranja anti-erozionih obalnih sistema kroz održiv i ekonomski prihvatljiv pristup. Pored čišćenja plaža, monitoringa stanja i kategorizacije otpada, jedan od projektnih zadataka je i simulacija transporta i akumulacije plutajućeg otpada u Jadranksom moru. Pored Instituta za biologiju mora, ravnopravan partner na projektu je i Javno preduzeće za upravljanje Morskim Dobrom Crne Gore.

Zbog sve većeg pritiska na mediteranske plaže, kako antropogenog tako i prirodnog, poslednjih godina (i decenija) sve je izraženija pretjerana eksploatacija prirodnih resursa, urbanizacija, industrijski rast i intenzivan turizam. Plaže su postale mjesta značajne koncentracije otpada iz mora, koji predstavlja sve veću prijetnju živom svijetu mora i priobalja, ekosistemima i diverzitetu. Uz otpad, obalna erozija dodatno je dovela do pogoršanja kvaliteta plaža smanjujući aktivnosti povoljne za turizam i, uz negativan društveno-ekonomski uticaj, ima negativan uticaj  na kvalitet životne sredine i atraktivnost područja. Čišćenje plaža i formiranje zaštitnih zidova protiv erozije najčešće se vrši mehaničkom opremom koja dodatno doprinosi obalnoj eroziji i veoma često se ove aktivnosti sprovode bez adekvatnog stručnog pristupa, pravnog i institucijalnog okvira.

Realizacijom planiranih pojektnih aktivnosti, umrežavanjem međunarodnog stručnog i naučnog znanja i primjenom najboljih praksi, nastojaćemo da damo kvalitetan predlog za zaštitu obale od erozije, smanjimo količinu otpada direktnim akcijama čišćenja, utičemo na njeno očuvanje, a  rezultatima naučnih istraživanja i činjenicama uticati na povećanje društvene odgovornosti u ovoj problematici.

Realizacija projekta započela je 01.04.2018 i trajaće do 01.04.2020. godine. Ukupan budžet projekta je 909.249,00 EUE, od čega je Institutu za biologiju mora na raspolaganju 112.600,00 EUR.


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.