Institut za biologiju mora, 23.07.2018

WELCOME- Interreg-IPA CBC 

 

Održivost vodenih pejzaža ponovnom upotrebom otpada iz mora

(Engl WatEr LandsCapes sustainability through reuse of Marine littEr- WELCOME)

U okviru “WELCOME” projekta koji realizuje Univerzitet Crne Gore -Institut za biologiju mora u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, u Italiji (Lecce) periodu od 10-12 aprila održan je prvi sastanak svih projektnih partnera. Na sastanku je diskutovano o problematici otpada u moru, aktivnostima koje su planirane projektom, kao i obavezama svih institucija koje su uključene u projekat.

Glavni cilj projekta WELCOME usmjeren je na ponovno korišćenje drvenog otpada koji će biti sakupljen tokom akcija čišćenja plaža i obale, a sve u cilju formiranja anti-erozionih obalnih sistema kroz održiv i ekonomski prihvatljiv pristup. Pored čišćenja plaža, monitoringa stanja i kategorizacije otpada, jedan od projektnih zadataka je i simulacija transporta i akumulacije plutajućeg otpada u Jadranksom moru. Pored Instituta za biologiju mora, ravnopravan partner na projektu je i Javno preduzeće za upravljanje Morskim Dobrom Crne Gore.

Zbog sve većeg pritiska na mediteranske plaže, kako antropogenog tako i prirodnog, poslednjih godina (i decenija) sve je izraženija pretjerana eksploatacija prirodnih resursa, urbanizacija, industrijski rast i intenzivan turizam. Plaže su postale mjesta značajne koncentracije otpada iz mora, koji predstavlja sve veću prijetnju živom svijetu mora i priobalja, ekosistemima i diverzitetu. Uz otpad, obalna erozija dodatno je dovela do pogoršanja kvaliteta plaža smanjujući aktivnosti povoljne za turizam i, uz negativan društveno-ekonomski uticaj, ima negativan uticaj  na kvalitet životne sredine i atraktivnost područja. Čišćenje plaža i formiranje zaštitnih zidova protiv erozije najčešće se vrši mehaničkom opremom koja dodatno doprinosi obalnoj eroziji i veoma često se ove aktivnosti sprovode bez adekvatnog stručnog pristupa, pravnog i institucijalnog okvira.

Realizacijom planiranih pojektnih aktivnosti, umrežavanjem međunarodnog stručnog i naučnog znanja i primjenom najboljih praksi, nastojaćemo da damo kvalitetan predlog za zaštitu obale od erozije, smanjimo količinu otpada direktnim akcijama čišćenja, utičemo na njeno očuvanje, a  rezultatima naučnih istraživanja i činjenicama uticati na povećanje društvene odgovornosti u ovoj problematici.

Realizacija projekta započela je 01.04.2018 i trajaće do 01.04.2020. godine. Ukupan budžet projekta je 909.249,00 EUE, od čega je Institutu za biologiju mora na raspolaganju 112.600,00 EUR.