Institut za biologiju mora, 12.10.2020

ExchangeIPA CBC Interreg Hrvatska-Bosna i hercegovina-Crna Gora

 

Exchange - Explore Cross-border Aquatic Biodiversity

CG: Istražite prekograničnu vodenu biološku raznolikost

 

Glavni cilj projekta je da se ojača i diverzifikuje turistička ponuda kroz istraživanje prekogranične vodene biološke raznovrsnosti i da se omogući bolje upravljanje i održivo korišćenje kulturnog i prirodnog nasleđa. Ovim projektom je planirano da se u Kotoru razvije nova turistička ponuda – turistička ruta Kotor i akvarijum Boka. Takođe, EXChAngE projekat razvija novi turistički proizvod – Plavu propusnicu (eng.Blue Pass), koji će omogućiti posjete novim tematskim rutama sa poboljšanom infrastrukturom: Dubrovnik i Akvarij (Hrvatska), Kotor i Akvarijum Boka (Crna Gora), Vodeni put Hutovo Blato i Stari most u Mostaru i rijeka Neretva (Bosna i Hercegovina), i privući više turista u tom području. Ovo će biti prvi pokušaj stvaranja takvog prekograničnog turističkog proizvoda.

Ukupan budžet projekta je 1 700 000 EUR , od čega je Univerzitetu Crne Gore – Institutu za biologiju mora na raspolaganju 410 000 EUR.

Popis partnera:

Institut za more i priobalje, Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska- vodeći partner

Turistička organizacija Hercegovačko-Neretvanska županija

Park prirode „Hutovo blato“

Turistička organizacija Kotor

Institut za biologiju mora, Univerzitet Crne Gore

Trajanje: 2020-2023

Rukovodilac projekta u ime Univerziteta crne Gore, Instituta za biologiju mora: Dr Mirko Đurović

Broj posjeta : 24