Institut za biologiju mora, 12.10.2020

Erasmus+Erasmus+ projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

 

MEP&M - Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management

CG: Razvoj regionalnog zajedničkog master programa za zaštitu i upravljanje pomorskom sredinom

MEP&M projekat u saradnji sprovode Pomorski fakultet Kotor i Institut za biologiju mora, i na ovom projektu Univerzitet Crne Gore ima koordinatorsku ulogu. Ovaj projekat ima za cilj rješavanje više pitanja. Prvo, zaštita morske sredine i obalnog područja jedan je od prioriteta vlade Crne Gore i Albanije. Takođe, ovo polje je jedan od prioriteta za proces pristupanja EU svih zemalja Zapadnog Balkana. Nedostatak adekvatnog broja stručnjaka u vladinim institucijama i preduzećima iz sektora plave ekonomije koji se bave pitanjima iz ove oblasti koji treba prevazići unapređenjem obrazovanja i istraživanja na visokoškolskim ustanovama Crne Gore i Albanije. Glavni cilj ovog regionalnog projekta je edukacija stručnjaka za zaštitu i upravljanje morskom životnom sredinom (MEPM) u zemljama partnerima Zapadnog Balkana (Crna Gora i Albanija). Edukacija mladih stručnjaka iz ove oblasti izvršiće se kroz razvoj i primjenu novog interdisciplinarnog master programa u oblasti MEPM-a koji će trajati 2 godine (120 ECTS) i biće organizovan na engleskom jeziku. Kroz projekat će se ojačati ljudski i tehnički kapaciteti visokoškolskih ustanova u zemljama zapadnog Balkana, i unaprijediti umrežavanje između visokoškolskih ustanova, vladinih institucija, preduzeća iz sektora plave ekonomije i nevladinih organizacija kako bi djelovali na regionalnom nivou kako bi se spriječile i suočile sa posljedicama globalnih klimatskih promjena i lokalnog / regionalnog zagađenja mora.

Projekat će započeti u januaru 2021. godine i trajće do januara 2024. godine.

Ukupan budžet projekta je 845.188,00 EUR, od čega je Univerzitetu Crne Gore na raspolaganju 216.340,00 EUR.

Popis partnera:

JAVNA USTANOVA UNIVERZITET CRNE GORE PODGORICA, Vodeći partner

UNIVERSITETI ALEKSANDER MOISIU DURRES

UNIVERSITETIT TE VLORES

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERSITE COTE D'AZUR

UNIVERSIDAD DE CADIZ

General Maritime Directorate

Nature and Environmental Protection Agency

Eco Center DOLPHIN

Rukovodilac projekta u ime Univerziteta Crne Gore, Pomorskog Fakulteta je prof Danilo Nikolić, rektor Univerziteta, dok je ispred Instituta za biologiju mora rukovodilac dr Ana Pešić.

 

RiskMan - Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans

CG: Jačanje obrazovnih kapaciteta za upravljanje rizikom od stranih akvatičnih vrsta na zapadnom Balkanu

Projekat RiskMan se realizuje u saradnji Instituta za biologiju mora sa Prirodno-matematičkim fakultetom iz Podgorice, i na ovom projektu Univerzitet Crne Gore je partnerska institucija. Zajedno sa klimatskim promjenama, uvođenje stranih, nenativnih i invazivnih vrsta je široko prepoznato kao jedna od glavnih prijetnji biodiverzitetu voda i uticaju na dobrobit ljudi. Strane i invazivne vrste smatraju se glavnom pokretačkom snagom koja može da naruši socio-ekološke sisteme stvarajući značajne uticaje na dobrobit ljudi. Veliki broj stranih vrsta široko je rasprostranjen u zemljama Balkana, kako morskih tako i slatkovodnih, ali istraživanja pokazuju da postoje velike praznine i nedostaci u znanju o trenutnom stanju, distribuciji i uticajima stranih i invazivnih vrsta u zemljama Balkana. Glavni cilj projekta je podizanje javne svijesti i jačanje obrazovnog kapaciteta za upravljanje rizikom stranih i invazivnih vrsta u regionu Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora), promovisanjem obrazovanja zainteresovanih strana (javno zdravstvo, ribari, zaposleni u akvakulturi, nevladin sektr, itd) i studenata visokog obrazovanja i podsticanjem saradnje među ciljnim zemljama. Pored kurseva koji će se razviti specifično za određene zainteresovane strane i za studente master studija, u okviru projekta će se razviti i model upravljanja rizikom za strane i invazivne vrste za zapadni Balkan. Projekat će započeti u novembru 2020. godine i trajaće do novembra 2022. godine.

Ukupan budžet projekta je 733.980,00 EUR, od čega je Univerzitetu Crne Gore na raspolaganju 89.335,00 EUR.

Popis partnera:

Univerzitet Mugla Sitki Kocman, Turska, vodeći partner

University of Palermo

Hydrobiological Institute Ohrid (HIO)

Association for ecology EKOMENLOG Ohrid (EKOMENLOG)

University of Zagreb (UNIZG)

Albanian Center for Environmental Protection and Sustainable Development (ACEPSD)

ALB ADRIATICO 2013 (ALB)

Agricultural University of Tirana (AUT)

University of Sarajevo (UNISA)

University of Montenegro

NGO iSea Greece

University of Bihać (UNBI)

University College of Business (UCB) Albania

HATKO Aquaculture facility Turkey, pridruženi partner

HALDER Seafood seller Turkey, pridruženi partner

Rukovodilac projekta u ime Univerziteta Crne Gore, Instituta za biologiju mora: Dr Ana Pešić

Broj posjeta : 36