Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 09.11.2017

Kvalitet Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje prepoznat na međunarodnoj naučnoj sceniX

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore vještim kombinovanjem teorijske i praktične nastave, terenskog rada, ali i uključivanjem studenata poslijediplomskih studija u naučno-istraživačke projekte i aktivnosti, obrazuje generacije nastavnika i istraživača, sportskih novinara i trenera koji su po kvalitetu prepoznati u zemlji i van nje. O tom pregalačkom radu, ali i o drugim rezultatima koje je Fakultet postigao za nepunih deset godina postojanja, razgovarali smo sa dekanom doc. dr Stevom Popovićem, koji ističe važnost međunarodne saradnje za postizanje izvrsnosti kojoj teže.

- U narednoj godini, pored značajnoj jubileja, odnosno desetogodišnjice od osnivanja samostalnog Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, naša univerzitetska jedinica obilježava još jedan jubilej. To je petnaestogodišnjica naše međunarodne naučne konferencije – kaže dekan Popović.

Konferencija će, najavljuje Popović, biti organizovana u Bečićima, od 12. do 15. aprila 2018. godine, a u organizaciju će biti uključeni i Crnogorski olimpijski komitet, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, Fakultet sportskih nauka Univerziteta u Nici, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Koimbri, Departman za kineziologiju Centra za nauku i istraživanja u Koperu, Fakultet za zdravstvene nauke Univerziteta u Primorskoj, Univerzitet sporta u Tirani, Azijska asocijacija za sportske nauke i Evropski koledž za sportske nauke.

ImageDekan Popović navodi da izdavačka djelatnost Fakulteta, uz naučnu konferenciju, podržavaju nastavu i naučnoistraživački rad, jer uključuju saradnju sa velikim brojem kolega iz regiona i Evropske unije. Fakultet je izdavač tri međunarodna časopisa.

- Časopis Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine  je indeksiran u dvije najcjenjenije svjetske indeksne baze,  od 2015. godine u Web of Science-u , a od 2016. godine u SCOPUS-u.  Časopis Sport Mont  izlazi od 2003. godine i najstariji je naučni časopis iz oblasti sportskih nauka i zdravlja u Crnoj Gori. Na časopisu je značajno rađeno od 2014. godine i njegov dizajn i naučni kvalitet vode časopis čvrstim korakom ka ovim svjetskim bazama - objašnjava dekan.

Prema njegovim riječima, treći časopis Journal of Anthropology of Sport and Physical Education prvi put objavljen je ove godine u oktobru. Za razliku od prva dva, ovaj časopis se štampa na našem jeziku i predstavlja projekat mlađih kolega sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje. Popović se nada da časopis neće dostići ništa manje domete od dva već etablirana časopisa, u čemu će imati podršku Fakulteta.

Govoreći o međunarodnim projektima, dekan Popović podsjeća da je Fakultet rukovodilac dva bilateralna projekta odobrena od Ministarstva nauke  i  jedini crnogorski partner koji rukovodi mrežom u okviru CEEPUS programa. Redovno učestvuje u projektima Univerziteta i podiže nacionalni prosjek kada je riječ o učešću zaposlenih u COST akcijama.

„Studenti i zaposleni učestalo koriste programe mobilnosti. Možemo se pohvaliti s nizom mobilnosti, i dolazećih i odlazećih, u okviru JoinEU-SEE, SunBEAM, BASILEUS, Erasmus+ i CEEPUS programa, sa tendencijom da se taj broj poveća, posebno kada je dolazna mobilnost studenata u pitanju“, navodi Popović.

Fakultet je, kako kaže, spremno dočekao reformske procese na Univerzitetu Crne Gore među kojima je i zahtjev za praksom.

„Praktična znanja i vještine su temelj na kojima se zasniva nastava na našem Fakultetu od osnivanja“, objašnjava dekan Popović i dodaje:  „Terenska nastava je nešto što predstavlja specifičnost u odnosno na ostale univerzitetske jedinice Univerziteta Crne Gore. U toku školovanja, studenti našeg fakulteta prolaze kroz dva kursa skijanja (početni i napredni), zatim kurs plivanja (napredni) i niz aktivnosti u prirodi (preživljavanje, penjanje, kampovanje i sl.)“.

Prostorni kapaciteti su adekvatni za izvođenje nastave, međutim, kako navodi Popović, značajan broj časova se izvodi izvan prostorija Fakulteta, tako da bi im fiskulturna sala koja je predviđena za izgradnju značajno olakšala posao. Sa nestrpljenjem , dodaje Popović, očekuju opremu koja je predviđena da bude kupljena u okviru kredita Austrijske Vlade koji je u procesu realizacije na Univerzitetu Crne Gore.

„Na dva programa na magistarskim studijama i jedan na doktorskim, studira značajna broj studenata i iz regiona. Naglasio bih da imamo velika očekivanja od dva nova, reformisana, akademska studijska programa na osnovnim studijama Fizička kultura i zdravi stilovi života i Sportski treneri i novinari, te da smatramo da će kompetencije svršenih studenata na oba pomenuta programa biti značajno osvježenje na tržištu rada, odnosno da će biti veoma zapaženi od privrednih subjekata u odgovarajućoj industriji“, rekao je dekan Popović.

15.07.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Polaganje prijemnog ispita na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje 21 - 22. jula 2020 godine.


10.07.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Konačna rang lista i obavještenje o upisu - Fizička kultura i zdravi stilovi života - prvi upisni rok jul 2020. godine


10.07.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Konačna rang lista i obavještenje o upisu - Sportski novinari i treneri - prvi upisni rok jul 2020. godine


09.07.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rezultati prijemnog ispita - Fizička kultura i zdravi stilovi života


09.07.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rezultati prijemnog ispita (test) Sportski novinari i treneri


04.06.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Termini završnih i popravnih ispita - jun/jul 2020. godine


29.06.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/2021. godinu


20.06.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

1. juna istekao rok za uplatu školarine i izmirenje duga, od 22.juna obustave u knjiženju ispita do izmirenja duga


10.06.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Sva antropometrijska testiranja fudbalera Republike Kosovo na Univerzitetu Crne Gore - reprezentacija i klubova, seniora, juniora i futsala


09.05.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore organizovao je online anketno istraživanje za fudbalere 1. Telekom fudbalske lige Crne Gore