Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

SWOST projekat – Alat za samoevaluaciju rodne ravnopravnosti spreman
Juče (13. aprila 2022. godine) između 14.00 i 15.30 h i danas (14. aprila 2022. godine) između 10.00 i 11.30h, pod rukovodstvom Centro Studi Cultura Sviluppo (CSCS), a putem zoom platforme, održani su sastanci u okviru projekta Sport bez stereotipa, ili u originalu „Sport without Stereotypes (SWOST)“.

Osnovni cilj sastanka koji se održao prvog dana bila je recenzija alata za samoevaluaciju rodne ravnopravnosti, pa je to bila još jedna dodatna prilika da se porazgovara o mogućim slabim tačkama pripremljenog alata i načinu njihovog prevazilaženja.

Predstavnik Univerziteta Crne Gore doc. dr Bojan Mašanović izvijestio je, da se trenutno radi na pripremi gajdlajnsa za upotrebu konstruisanog alata kao i skale vrednovanja odgovora, ali da se i taj dio posla polako bliži kraju.

U nastavku sastanka se govorilo o potrebi da se i gajdlajns, i sami alat, prevedu na jezike svih partnerskih institucija, o načinu na koji će se to sprovesti, kao i o budžetu koji je za to predviđen. Na kraju Sandija Zalupe iz Letonije, najavila je sjutrašnji, drugi sastanak, odnosno sastanak radne grupe 4 i predstavila agendu sastanka.

Cilj današnjeg sastanka pio je da se pripremi protokol za intervjuisanje sportista, trenera i sudija aktivnih u sportovima koji su tradicionalno ženski, odnosno tradicionalno muški. Cilj intervjua biće da se prikupe podaci o mogućim preprekama na koje ovi profesionalci nailaze. Dobijeni podaci biće korišćeni da bi se ove situacije prevazišle.

Podsjetićemo da je cilj SWOST-a povećati učestvovanje i jednak pristup sportu, rješavajući rodne stereotipe i svaku diskriminaciju u sportu.

U projekat je uključeno 9 europskih zemalja, 11 organizacija (6 univerziteta i 5 sportskih organizacija / udruženja), odnosno preko eminentnih 20 stručnjaka.

Broj posjeta : 109

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.